Wystąpienie publiczne przed pracownikami

Szkolenie wystąpienia biznesowe publiczne – dlaczego warto podnosić swoje kompetencje w zakresie wystąpień?

Od początku procesu edukacji największy nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji twardych. Umiejętność obsługiwania programów komputerowych, znajomość języków obcych czy dyplom ukończenia studiów na pięć, już od dawna nie jest czymś co mogłoby wyróżnić pracownika na rynku pracy. Magazyn Forbes w jednym ze swoich artykułów wskazał, że to właśnie kompetencje miękkie stanowią gwarancję awansu. Umiejętności…

Czytaj więcej