Organizacja szkoleń

Planowanie szkoleń dla pracowników – dlaczego warto zlecić projekt warsztatów specjalistom ?

Niska konkurencyjność polskich przedsiębiorstw to od wielu lat problem rodzimej gospodarki. Właśnie dlatego jednym z priorytetów kadry zarządzającej firmą powinno być podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Choć coraz częściej można usłyszeć o gospodarce opartej na wiedzy, oferta rynku szkoleń jeszcze do niedawna była zupełnie nieadekwatna do potrzeb działających przedsiębiorstw. Na szczęście dziś to się zmienia. Systematyczny proces zmian w zachowaniu…

Czytaj więcej
Wellbeing w firmie

Wellbeing – jak prowadzić go w swojej firmie?

Zarządzanie zespołem i dbanie o atmosferę w zespole w swojej firmie nigdy nie było trudniejsze niż w XXI wieku. Pracownicy niemal każdego dnia są narażeni na stresowe sytuacje, konieczność dotrzymywania napiętych deadlinów oraz łączenia życia zawodowego z życiem osobistym. Znalezienie balansu oraz najefektywniejszego stylu pracy jest trudne, dlatego pracodawcy powinni pomóc swoim pracownikom poprzez wprowadzenie…

Czytaj więcej
Umiejętność zarządzania projektami

Umiejętność zarządzania projektami, na czym polega, i jak ją rozwijać?

Współcześnie zauważyć można, iż konkurencja w przypadku wielu branż staje się coraz silniejsza. Aby zyskać miano lidera na rynku konieczne jest optymalizowanie swoich procesów, tak, aby zaspokajały potrzeby rzeczowe i zasoby ludzkie. Najważniejszą kwestią podczas budowania pozycji i zysku firmy jest dołożenie wszelkich starań, aby oferowane produkty i usługi cechowały się najwyższą jakością przy jednocześnie…

Czytaj więcej
Szkolenie z negocjacji w biznesie

Szkolenia z negocjacji w biznesie. Dlaczego warto?

Negocjacje są procesem komunikacyjnym, którego celem jest uzyskanie porozumienia, nawet jeśli w początkowym etapie, strony biorące w nich udział mają odmienne zdania. Mniej czy bardziej złożone negocjacje są codziennością praktycznie każdego z nas, zwłaszcza jeśli zajmujemy odpowiedzialne stanowiska, wymagające od nas wysokich umiejętności interpersonalnych. Ciągły rozwój jest kluczem do osiągania zamierzonych celów, poszerzania horyzontów czy…

Czytaj więcej
Motywowanie pracownika

Systemy motywacyjne w kierowaniu zespołem

Zarządzanie motywacją członków zespołu stanowi kluczowy element dla jego efektywnej pracy. Powszechnie znane są dwa, bazujące na odmiennych założeniach, systemy motywowania- system kar i zachęt. Przybierają one postać ekonomiczną bądź pozaekonomiczną, znajdując swoje uzasadnienie w konieczności zaspokajania różnych ludzkich potrzeb. Na czym polega każdy z nich i który pozwala uzyskać pożądane rezultaty w szerszym wymiarze?   System…

Czytaj więcej
Krytyka pracowników

Krytyka konstruktywna, a krytyka destruktywna – czym się różnią?

Konstruktywna krytyka w miejscu pracy jest zwykle pomocna i pożyteczna. Opiera się zazwyczaj na ważnych faktach i spostrzeżeniach. Ma ona na celu pomóc pracownikowi i firmie w rozwoju i stawaniu się lepszym, silniejszym i bardziej profesjonalnym. Chociaż w wielu wypadkach krytyka – niezależnie od swojego rodzaju – nie zawsze jest dobrze przyjmowana, warto podkreślić, że bardzo często…

Czytaj więcej
Negocjacje biznesowe

Perswazja i manipulacja w negocjacjach

Skuteczne negocjowanie i przekonywanie rozmówcy do swojej racji to bardzo przydatne umiejętności. Mogą pomóc właściwie w każdej dziedzinie życia – od relacji interpersonalnych, aż po negocjacje biznesowe. W rzeczywistości niewiele osób potrafi jednak negocjować. Skuteczne przekonywanie wymaga szybkiego reagowania na odpowiedzi i zachowania rozmówcy oraz kreatywnego myślenia. Mylące może być również rozróżnienie manipulacji i perswazji,…

Czytaj więcej
Mindfullness

Mindfulness jako trening uważności, zarządzania stresem

Mindfulness, nazywany także treningiem uważności to technika mająca swoje początki na dalekim Wschodzie. Terminem tym określa się naukę świadomego życia. Jest to koncentrowanie się na aktualnych doznaniach, emocjach i myślach, których doświadczamy w konkretnym momencie.  Mindfulness to trening, który pomoże nam w pokonaniu negatywnych emocji oraz codziennie czyhających na nas trudności. Dzięki tej technice możemy…

Czytaj więcej