Dlaczego radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna jest ważna w biznesie?

Temat stanu zdrowia to obecnie jeden z ważniejszych czynników funkcjonowania firmy, ponieważ silnie koreluje z wydajnością i efektywnością w pracy. O tym, jak pracodawcy mogą pomóc pracownikom zmniejszać stres w pracy, a pracownicy dbać o swoją odporność psychiczną, zarządzać emocjami i regenerować siły.

Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna

Nie trzeba nikogo przekonywać, że stres ma negatywny wpływ na zdrowie. Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna jest bez wątpienia ważna w biznesie. Ponad rok w pandemicznej rzeczywistości spowodował, że zmienił się system zarządzania i organizacji pracy, procedury i zasady funkcjonowania zespołów, czy sposób motywacji pracowników. Ponadto zmienił się styl życia ludzi aktywnych zawodowo oraz oczekiwania pracowników wobec pracodawców. Dla pracodawców zdecydowanie priorytetem stała się troska o zdrowie i dobrą formę pracowników, czy ich aktualne samopoczucie.

Zarządzanie stresem w pracy. Po pierwsze profilaktyka!

Miniony rok sprawił, że wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu doświadczyli stresu, obawy przed zakażeniem oraz lęku w jakich warunkach będą wykonywać swoją pracę. Obecnie po miesiącach odosobnienia praca zdalna już tak nie cieszy, wielu pracowników chętnie zdecydowałoby się na pracę hybrydową lub wróciło do biur. Dla pracodawców priorytetem jest, by ich pracownicy byli zdrowi, a świadczona przez nich praca efektywna. Coraz częściej więc myślą, w jaki sposób pomóc pracownikom odzyskać zdrowie i dobrą kondycję…

Zdrowie to kapitał…

Niezależnie od charakteru pracy w ogłoszeniach rekrutacyjnych nierzadko umieszczana jest formuła „odporność na stres” lub „odporność w pracy na presję czasu”. Od czasu wybuchu pandemii bez wyjątku każdy doświadczył nadmiernego stresu; więcej osób zaczęło doświadczać niepokoju, niepewności jutra, lęku, zaburzeń nastroju oraz cierpieć na bezsenność. W momencie wyczerpania fizycznego i psychicznego ludzie doświadczają spadku odporności, problemów z koncentracją, poczucia presji czasu i wyniku czy przekonanie nieradzenia sobie z powierzonymi zadaniami. Tym samym zwiększa się absencja w pracy. Z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników pandemia jest wyzwaniem dla pracodawców i właścicieli firm. Wysiłek, czas i budżety firmowe zainwestowane na rzecz zdrowia pracowników to sukces odpowiedzialnej organizacji, ponieważ prowadzi do zwiększenia poziomu satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa i zaufania z obu stron.

Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem, co warto rozważyć z korzyścią dla pracowników i firmy:

 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie oferowanych benefitów – zachęcanie do wyrażania opinii na ich temat i motywowanie do aktywnego korzystania
 • cykliczne wewnętrzne ankiety
 • oferta prywatnej opieki medycznej dopasowana do potrzeb pracowników
 • oferta ubezpieczeń zdrowotnych
 • realizacja harmonogramów urlopów wypoczynkowych
 • system szkoleń i warsztaty grupowe dla pracowników i kadry zarządzającej
 • zmiany harmonogramu pracy
 • forum pracownicze – podtrzymywanie przyjaznej atmosfery, poczucie obopólnego porozumienia i wsparcia
 • ergonomia pracy zdalnej, tj. wyposażenie domowego biura
 • dostępność narzędzi do zarządzania czasem w trakcie pracy zdalnej
 • zapewnienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz niezbędnych środków higieny osobistej, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa

Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna…

Permanentny stres ma silny wpływ na samopoczucie pracownika, jego efektywność, umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność, motywację, czy umiejętność pracy zespołowej. Z czasem może powodować pogorszenie się zdrowia psychicznego. Zdecydowanie wpływa na obniżenie odporności, dlatego tak istotna jest profilaktyka i świadomość zagrożeń związanych z nadmiernym stresem w pracy.

Nie bez znaczenia jest istotne wdrożenie programów wsparcia dla zespołu, zadbanie o zestaw praktycznych narzędzi dopasowany do pracownika i organizacji oraz skuteczną komunikację. Ponadto niezbędna jest implementacja dobrych praktyk promujących zdrowy styl życia. W dalszej perspektywie brak reakcji i zaniechanie podjęcia jakichkolwiek działań spowoduje wśród pracowników spadek zaangażowania, wypalenie zawodowe, a nawet odejście z pracy części specjalistów.

Warto dostarczać pracownikom odpowiednie narzędzia wspomagające radzenie sobie ze stresem, m.in. w formie udziału w szkoleniach, webinarach, czy też przeprowadzać cykliczną/wewnętrzną ankietę badającą poziom stresu w miejscu pracy.

Głównymi zagadnieniami, którymi warto się zająć w trakcie szkoleń, są przede wszystkim strategie radzenia sobie ze stresem i lękiem, oraz przyswajanie technik, które będzie można wykorzystać w trakcie sytuacji kryzysowych i codziennym życiu. Odporni psychicznie pracownicy są gotowi do podjęcia wyzwań, zdecydowanie lepiej radzą sobie w pracy zespołowej. Zdecydowany, kreatywny oraz lepiej radzący sobie z trudnościami zespół jest fundamentem każdej firmy. Co istotne, pracownicy, którzy są świadomi jak kontrolować własne emocje, zmniejszać stres i nie narażać własnego zdrowia budują zdrowe relacje w zespole.

Poznaj program szkolenia otwartego Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna organizowany przez Green Business Center. Sprawdź najbliższe szkolenie otwarte, w formie stacjonarnej w Warszawie.

Z powyższego tematu organizujemy szkolenia dedykowane dla firm – warsztaty można powiązać z aktywnościami typu meeting zespołu, team building, dzień rozwoju w firmie lub Safety Day

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego! Dowiedz się więcej!