Jak poradzić sobie z różnicami pokoleniowymi między pracownikami Y Z?

Członkowie generacji Y i Z dorastają w różnych czasach, są świadkami różnych wydarzeń, które po części kształtują ich osobowość. Menedżerzy oraz osoby zarządzające ludźmi i zespołami stają więc przed nie lada wyzwaniem. Jak scalić zespół składający się z osób w różnym wieku, które wyznają zupełnie odmienne wartości, posiadają inne umiejętności? 

Charakterystyka pokolenia Y

Mianem pokolenia Y określa się osoby urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Jak łatwo można zauważyć, najstarsi przedstawiciele tej generacji w 2020 roku skończą 40 lat, z kolei najmłodsi 20 lat. Co wyróżnia osoby przynależące do pokolenia Y? Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że przysłowiowe “Igreki” są pewne siebie i dobrze wykształcone, wykazują się dobrą znajomością języków obcych. Z racji tego, że generacja Y wychowywała się w czasach rozwoju technologii, to chętnie korzystają z pomocy innowacyjnych narzędzi, które ułatwiają im wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Ciekawostką dla wielu z pewnością będzie fakt, iż przedstawiciele pokolenia Y w większości przypadków nadal mieszkają w domu rodzinnym.

Jeżeli chodzi o sferę życia zawodowego, to pokolenie Y duży nacisk kładzie na rozwój osobisty, a każdą wolną chwilę poświęca na realizację swoich pasji oraz zainteresowań, które bardzo często są związane z zawodem. Zastanawiasz się, jak pracuje pokolenie Y? Osoby należące do pokolenia Y, traktują swoją pracę jak hobby, cenią sobie swobodę, w związku z czym nierzadko decydują się na prowadzenie własnego biznesu.

Charakterystyka pokolenia Z

Przedstawicielami pokolenia Z są osoby, które urodziły się po 1995 roku. Biorąc pod uwagę ten fakt, najstarsze osoby tworzące generację Z, skończą w tym roku 25 lat. W porównaniu do “Iksów” pokolenie Z powoli przyswaja się do warunków panujących na rynku pracy. To, co wyróżnia generację Z to indywidualizm oraz bliska znajomość z nowinkami technologicznymi oraz systematyczne korzystanie z portali społecznościowych oraz udzielanie się na różnego rodzaju forach dyskusyjnych. Jak pokolenie Z radzi sobie w życiu zawodowym? Zaczniemy od tego, że przedstawiciele tej generacji rewelacyjnie sprawdzają w branży IT, PP-u oraz e-marketingu. Pokolenie Z jest ambitne i zawsze dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Jak się okazuje, współpraca z pokoleniem Z z punktu widzenia pracodawcy może być bardzo trudna, czego główną przyczyną są silne cechy osobowości przedstawicieli tej generacji. Jednym z prostszych rozwiązań umożliwiającym zrozumienie potrzeb młodych i niedoświadczonych pracowników są profesjonalne szkolenia biznesowe.  

Zarządzanie pracownikami Y Z

Mocne i słabe strony pokolenia Y i Z

Zatrudniając pracowników z różnych pokoleń warto, jest znać ich mocne oraz słabe strony. Dzięki temu łatwiej nam będzie zapanować nad organizacją pracy w firmie, co z kolei przyczyni się do zwiększenia wydajności zatrudnionej kadry. 

O czym wspominaliśmy przed chwilą, mocną stroną pokolenia Y z pewnością jest chęć nieustannego doskonalenia własnych umiejętności, a także zachowanie dostatecznej równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, słabą natomiast może być zbyt lekkie podejście do swoich obowiązków, brak cierpliwości oraz wysokie wymagania w stosunku do pracodawcy. Pokolenie Z łatwo nawiązuje kontakty, jest doskonale przystosowane do wymogów nowoczesnej gospodarki, słabą stroną przedstawicieli tej generacji jest nakierowanie na indywidualne działanie oraz podporządkowanie pracy życia osobistego.

Jak budować kulturę organizacyjną w przyjemnej atmosferze? Jak korzystać z talentów pokolenia Y i Z? Odpowiedzi na te pytania poznasz na szkoleniu z zarządzania pokoleniem Y i Z prowadzonym przez Green Business Center.

Szkolenia z zarządzania pokoleniem Y i Z

Efektywne kierowanie dużym zespołem, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele pokolenia Y, jak i pokolenia Z nie należy do najłatwiejszych zadań. Jak w sposób prawidłowy zarządzań osobami, w różnym wieku, które wyznają zupełnie inne wartości w życiu? Dobrze zgrany zespół pracowników jest filarem każdej firmy. Zintegrowana i właściwie prowadzona kadra pracowników w dużej mierze usprawnia funkcjonowanie prowadzonego biznesu, dlatego też w trudnych sytuacjach warto, jest korzystać z profesjonalnych szkoleń. 

Szkolenia z zakresu zarządzania pokoleniem Y i Z organizowane przez Green Business Center w dużym stopniu dedykowane są menedżerom zarządzającym ludźmi i zespołami, a także wszystkim tym osobom, które chcą poznać tajniki prawidłowego kierowania pracownikami i zespołami różnych generacji. 

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie szkoleń menedżerskich, którzy w sposób prosty i jednocześnie skuteczny uczą tego, jak postępować z zespołem składającym się z przedstawicieli generacji Y oraz Z.

Uczestnicy szkolenia pogłębią swoją wiedzę na temat charakterystyki pokoleń Y i Z, co ułatwi im przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom. Dzięki zdobytym informacjom osoby na stanowisku menedżerskim poprawią komunikację w zespole międzypokoleniowym.

To jednak nie wszystko. Uczestnicy szkolenia z zakresu zarządzania pokoleniem Y i Z zostaną dostatecznie przygotowani na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Zdobyta wiedza i nowe umiejętności, a także otrzymane narzędzia umożliwią szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów, co zadba o utrzymanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, a także wzmocni więzi pomiędzy zatrudnionymi pracownikami.