Jak radzić sobie w trudnych rozmowach z pracownikiem?

Wbrew temu, co mogłoby się nam wszystkim wydawać, praca na stanowisku kierowniczym nie należy do łatwych i przyjemnych. Przeprowadzanie trudnych rozmów z pracownikami to jedna z najważniejszych kompetencji każdego managera. Jak w sposób odpowiedni przygotować się do takiej rozmowy? Co zrobić by rozmowa przebiegła spokojnie i przyniosła zamierzony efekt?

Zmień swoje podejście!

Wielu managerów w obawie przed konfrontacją z pracownikiem oraz ryzykiem wystąpienia konfliktu stroni od podejmowania trudnych rozmów. Niestety, ale takie zachowanie osoby pełniącej funkcję kierowniczą w dużym stopniu przyczynia się do zaburzenia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co w efekcie skutkuje znacznym obniżeniem uzyskiwanych przychodów. W tej konkretnej sytuacji niezwykle ważnym aspektem jest właściwe zrozumienie istoty i celu przeprowadzenia trudnej rozmowy. Negatywne nastawienie, a także brak odpowiednich umiejętności w zakresie przemawiania do zespołu zwiększa prawdopodobieństwo tego, że spotkanie zakończy się fiaskiem.

Dlatego, też zamiast unikać trudnych rozmów, postaraj się zmienić swoje podejście i znajdź w sobie odwagę do tego, by w sposób konstruktywny konfrontować się z pracownikami.

Postaw się na miejscu pracownika

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez początkujących managerów jest podejmowanie trudnej rozmowy z nastawieniem wyłącznie na osiągnięcie jednostronnej korzyści. Jako doświadczony manager rozmawiaj o zachowaniu pracownika, nigdy go nie oceniaj! Postaw się na jego miejscu i postaraj się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: “Co jest głównym problemem?”, “Co skłoniło rozmówcę do takiego, a nie innego działania?”, “Dlaczego sądzisz, że Twoje stanowisko jest słuszne?” itp. Dzięki temu każda ze stron wyjdzie z tej rozmowy zwycięsko!

Trudne rozmowy, nierzadko są przyczyną konfliktów i eskalacji napięć w zespole, dlatego też w tym wypadku warto, jest wczuć się w sytuację rozmówcy, co pozwoli nam na dobór właściwych słów, z których pomocą przekażemy pracownikowi niezbyt przyjemny komunikat.

Przygotuj się do rozmowy

Choć trudne rozmowy bywają bardzo stresujące i nie napawają optymizmem, to wcześniejsze zaplanowanie przebiegu spotkania, zagwarantuje nam to, że potoczy się ono zgodnie z zamierzonym celem. W tej sytuacji warto spisać na kartce najważniejsze punkty, które chcemy omówić z pracownikiem. Strategia rozmowy powinna być także zaopatrzona w przewidywany rezultat konfrontacji oraz ewentualne odpowiedzi, które następnie zostaną przez nas przeanalizowane. Jeżeli chodzi o język wypowiedzi, to musi on być przede wszystkim zrozumiały, bezpośredni i neutralny. Dzięki temu unikniesz zbędnych nieporozumień i nieprzyjemności.

Wyciągnij wnioski!

Po każdej odbytej trudnej rozmowie z pracownikiem, postaraj się dokładnie przeanalizować przebieg spotkania oraz swoje zachowanie. Dzięki temu w przyszłości unikniesz popełnienia podobnych błędów, a każda kolejna konfrontacja z zespołem będzie przebiegać znacznie sprawniej i spokojniej. Pamiętaj o tym, że trudność rozmów wynika nie tylko ze sposobu, w jaki się komunikujemy z innymi ludźmi, ale w dużej mierze tego, czego dotyczy sama rozmowa. Wbrew ogólnie panującym przekonaniom i obawom ze strony managerów poruszanie trudnych tematów może być omawiane w sposób konstruktywny, czyli budujący dobre relacje między przełożonym a zarządzanym zespołem.

Uczestnicz w szkoleniach biznesowych!

Jeżeli należysz do grona tych przełożonych, którzy na co dzień unikają podejmowania trudnych rozmów z zespołem, co wynika z braku odpowiednich umiejętności, to najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie skorzystanie z pomocy profesjonalistów.

Szkolenia medialne i wizerunkowe organizowane przez Green Business Center dedykowane są w dużej mierze do osób, które:

zarządzają konkretną grupą pracowników, bądź całym zespołem;
chcą wzmocnić swoją pozycję i autorytet wśród zatrudnionej kadry;
postanowiły uskutecznić siłę przekazu do zespołu;
pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie konstruktywnego kierowania pracownikami.

Zastanawiasz się, co zyskasz dzięki szkoleniu? To, co z pewnością ucieszy każdego początkującego managera to fakt, że po konsultacji z profesjonalistami zwiększa się poczucie własnej wartości, a tym samym pewność siebie. Pamiętajmy o tym, że osoba na wysokim stanowisku, która zarządza grupą ludzi nie może być nieśmiała i niepewna podejmowanych przez siebie decyzji. Profesjonalizm i pewność siebie to dwie najważniejsze cechy skutecznego managera, który wie, jak należy reagować i zachowywać się w trudnych sytuacjach. Dzięki szkoleniu zyskasz także umiejętność efektywnego przekazywania komunikatów w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenia organizowane przez Green Business Center prowadzone są przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie szkoleń medialnych, którzy w sposób prosty, ale też i skuteczny uczą przedsiębiorców oraz managerów tego, jak radzić sobie podczas trudnych rozmów z pracownikami.