Jak zostać specjalistą ds. kadr i płac?

Czy warto zostać specjalistą ds. kadr i płac? Odpowiedź na to pytanie powinna być podyktowana osobistymi preferencjami, możliwościami oraz, a może przede wszystkim – predyspozycjami. Jak twierdzi znane powiedzenie: „jeśli lubisz to, co robisz – nie przepracujesz ani dnia”.

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń realizuje zadania polityki kadrowej oraz płacowej zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy w organizacji, w której jest zatrudniony. Jest to zawód  wymagający ciągłego doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz znajomości aktualnych przepisów i aktów prawnych. Specjalistę ds.kadr i płac szczególnie wyróżnia opanowanie emocjonalne, dokładność, otwartość na kontakty z innymi ludźmi oraz odporność na stres.

Pani/a Zawód? Specjalista ds. kadr i płac…

Zawód specjalisty ds.kadr i płac stał się niedocenianym zasobem w biznesie. Zalety pracy? Jest ich wiele! A są to:

  • stabilizacja zawodowa,
  • możliwość rozwoju,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
  • kompetencje pożądane na rynku pracy,
  • dobre zarobki.

Co więcej, jest wiele możliwości awansu. Dysponując pakietem powyższych cech specjalista ds.kadr i płac znajdzie pracę m.in. w dziale kadr, organizacjach doradztwa personalnego lub firmach zajmujących się działalnością rachunkowo-księgową.

Mając na uwadze powyższe, warto zaznaczyć, że pracę w zawodzie może znaleźć jedynie osoba, która posiada wysokie kwalifikacje poświadczone ukończonym kursemzdanym egzaminem oraz odpowiednim Certyfikatem, uzyskanym w renomowanej jednostce certyfikującej np. SEKA S.A dowiedz się więcej!

Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac?

Skoro już poruszamy temat zarobków, warto sięgnąć po konkretne dane. Raport z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w styczniu br. przez firmę Sedlak & Sedlak, w którym wzięło udział ponad 1 435 000 osób ukazuje, że co drugi specjalista ds. kadr i płac otrzymuje pensję od 3 077 zł do 5 000 zł brutto. Z kolei dane z portalu pracuj.pl ukazują, że przeciętne wynagrodzenie (mediana) osoby pracującej na tym stanowisku wynosi 5 200 zł brutto, oznacza to, że połowa z badanych otrzymuje pensję powyżej tej kwoty. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma kilka czynników, m.in.: wielkość firmy, region zatrudnienia, a także wykształcenie oraz staż pracy zatrudnionego.

Jakich są wymagania na stanowisku specjalisty ds.kadr i płac?

Specjalista ds. kadr i płac jest odpowiedzialny m.in. za organizowanie procesu naliczania i wypłacania wynagrodzeń zatrudnionym  w firmie pracownikom, za wszelkie sprawy kadrowe związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (urlopy, zaświadczenia, świadectwa pracy), obsługę procesów zatrudnienia oraz rozwiązywania umów o pracę, kontrolę aktualności obowiązkowych badań lekarskich. Jest też poniekąd pośrednikiem pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Najważniejszym wymogiem stawianym przed kandydatami na powyższe stanowisko jest posiadanie kierunkowego wykształcenia m.in. ekonomia (finanse i rachunkowość), socjologia, zarządzanie. Wymagana jest też bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych, oraz biegła znajomość wybranego języka obcego. Ponadto niezbędne jest sprawne posługiwanie się komputerem, oraz programami kadrowo-płacowymi (np. Płatnik, Symfonia itp.).

W jakie szkolenia warto zainwestować, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

Wybierz kurs w Twojej okolicy i dogodnym terminie oraz wymagany poziom trudności w obszarze kadrowo-płacowym: kliknij tutaj

W sprawie outsourcingu kadrowo-płacowego zwróć się bezpośrednio do Elżbiety Zadrożnej Dyrektor finansowej SEKA S.A.

Kontakt: tel.: 22 517 88 23, 22 517 88 48, adres e-mail: kadryplace@seka.pl