Szkolenia dla przedsiębiorców to szansa na podniesienie kwalifikacji, analizę i przewartościowanie dotychczasowej pracy. To osobisty rozwój i ulepszenie kariery zawodowej. Dzięki nowej wiedzy, praktycznym wskazówkom, bezpośredniemu kontaktowi z trenerem i wymianie myśli z innymi uczestnikami kursu, wyznaczenie nowych celów wraz z ich osiągnięciem staje się proste i klarowne. To ważne w czasie, kiedy gospodarka prężenie się rozwija, a samo wykształcenie nie wystarczy, by podołać zadaniom zawodowym. Trzeba mieć jeszcze odpowiednie kompetencje.

 

Jak wyglądają szkolenia szkolenia dla przedsiębiorców?

Szkolenia dla przedsiębiorców w Warszawie to spotkania, które pomogą wystartować z nową wiedzą, energią i planem na rozwój firmy i samego siebie. Wśród narzędzi kursantów znajdują się między innymi: warsztaty, ćwiczenia, case study, symulacje, gry, dyskusje i wymiana myśli na forum. Szkolenia podnoszą kwalifikacje i kompetencje zawodowe, w konsekwencji oddziałując na rozwój firmy. Przygotowane przez specjalistów materiały odrzucają schematy i skupiają się na indywidualnym wsparciu, będącym najpewniejszą drogą do sukcesu.

Każde przedsiębiorstwa to współpraca między ludźmi, a w niej najważniejsza jest jasna komunikacja. Szkolenia dla przedsiębiorców przeprowadzą np. szefów przez budowanie relacji z klientem i pracownikiem, stawianie granic, zrozumiałe komunikowanie się z kontrahentami, zarządzanie emocjami. Tematy takie jak partnerstwo i hierarchia oraz motywacja i demotywacja zostaną zgłębione na tyle, by wprowadzać skuteczne strategie. Większość z tych zagadnień jest też ważna dla etatowych pracowników firm, którzy chcą podnieść swoją efektywność, awansować, zmienić wizerunek zawodowy lub otworzyć własną działalność.

 

Biznes i zmiany – dlaczego pracodawcy inwestują w szkolenia?

Firmy mogą być na co dzień przestrzenią rodzących się problemów – zarówno ze strony pracowników, jak i szefów firm czy liderów zespołów. Za wiele z nich odpowiada brak odpowiednich kompetencji zawodowych kadry pracującej. Pracodawcy inwestują w szkolenia, ponieważ mogą zmienić tę sytuację – dostarczyć zespołowi umiejętności, które wpłyną na efektywność, rozwój, sukces, lepszą organizację pracy, większą motywację i zdolności rozwiązywania konfliktów. Innym problemem jest schematyczne postępowanie – to ono doprowadza często do upadku firmy. Każdy przeszkolony pracownik może wnieść do przedsiębiorstwa coś nowego, nadać inną perspektywę patrzenia i nowe narzędzia. Szkolenia dla przedsiębiorców pomagają przejść przez problemy takie jak na przykład: niewykorzystanie potencjału, spadek dochodu, wstrzymanie rozwoju, brak motywacji, silna konkurencja, brak konkretnej strategii, wypalenie zawodowe, brak pomysłowości. Każdy z tych problemów wymaga rzetelnej analizy, rozłożenia na czynniki pierwsze i sprawnego przeorganizowania różnych kwestii. Zewnętrzne wsparcie trenera jest skuteczne nie tylko dlatego, że oddziałuje na rzeczywiste, bieżące sprawy szkoleniowców, ale też dlatego, że uczy zapobiegania problemom i rozpoznawania ich na wczesnym etapie. Symptomy, które sygnalizują zbliżającą się katastrofę, bez wcześniejszej wiedzy i przygotowania, nie zostaną rozpoznane.

 

Szkolenia dla przedsiębiorców w naszej firmie – dlaczego warto?

Szkolenia, które proponujemy dotyczą różnych obszarów i prowadzone są przez specjalistów, którzy na co dzień sami podnoszą swoje kompetencje. Wyróżniamy się szeroką perspektywą tematów i jednocześnie indywidualnym doradztwem. Wśród ofert znajdują się np. szkolenia medialne, menadżerskie, interpersonalne, team building, warsztaty w j. angielskim, warsztaty w j. rosyjskim.