Szkolenia interpersonalne podnoszą kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi.

Jak kształtować postawę asertywną? Czym jest komunikacja i dlaczego jest ona istotna w relacjach z otoczeniem? Odpowiemy na wszystkie pytania – sprawdź szeroki wybór szkoleń interpersonalnych dedykowany dla firm w formie szkoleń zamkniętych oraz osób indywidualnych w formie warsztatów otwartych to m.in. zarządzanie stresem i emocjami (poznajesz metody diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi czy techniki radzenia sobie ze stresem), zarządzanie czasem, trening asertywności, efektywna komunikacja w zespole (integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki czemu osiągasz zamierzone cele i wypracowujesz zasady efektywnej komunikacji i współpracy), inteligencja emocjonalna i in.

Szkolenia interpersonalne mają przede wszystkim rozwijać umiejętności w zakresie osiągania odpowiedniej skuteczności w zarządzaniu, podtrzymywania aktywnych relacji, wyrażania myśli wobec innych, uważnego słuchania innych ludzi, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, łatwiejszej komunikacji czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Szkolenia biznesowe

Warsztaty biznesowe, są dla osób które potrzebują nowych narzędzi i kompetencji biznesowych. Nasza oferta to szeroko pojęty rozwój osobisty oraz zwiększanie świadomości, że każdy ma odpowiednie zasoby, by odnieść osobisty sukces i rozwijać swój potencjał biznesowy.