Szkolenie efektywne zarządzanie czasem rekomendujemy:

 • pracownikom i zespołom, których praca wiąże się z planowaniem, terminowymi zadaniami
 • pracownikom zobowiązanym do samodzielnego planowania czasu i obowiązków
 • menedżerom zespołów
 • pracownikom różnych działów współpracujących ze sobą
 • osobom, chcącym usprawnić swoją pracę
 • osobom, mającym problem z terminowością

Program szkolenia Efektywne zarządzanie czasem:

 1. Wstęp do warsztatu, by uczestnicy aktywnie włączyli się w szkolenie
 2. Jak skupić się na pracy i nie marnować czasu?Holistyczne podejście do teorii zarządzania czasem, czyli jak wzbudzić motywację własną do efektywnego zarządzania czasem,
  ustalamy priorytety jako cele i motywatory, które energetyzują działania.
 3. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie wg teorii Zimbardo. Paradoks współczesnego czasu.
 4. Twórcze podejście w zakresie efektywności osobistej:
 • wygaszanie nieefektywnych zachowań m.in. ukrywanie niepowodzeń, odraczanie zadań i niekorzystanie z pomocy innych osób w zespole, na rzecz działań nastawionych na efekt i atmosferę współpracy. Omówienie najważniejszych aspektów, gra szkoleniowa.

5. Zarządzanie czasem i efektywność biznesowa:

 • moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • błędy w zarządzaniu czasem.
 • nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.

6. Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności:

 • narzędziownia: elektroniczne narzędzia osobistej efektywności, czyli praktyczne narzędzia i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 • „Mocne pytania” – karty opowieści, które pomogą w uświadomieniu sobie znaczenia wydarzeń i powodów podejmowania decyzji.

7. Podsumowanie moich kompetencji osobistych z zakresu zarządzania czasem – przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

Co zyskasz dzięki Szkoleniu?

 • Wykształcisz lepszą organizację swojej pracy
 • Zwiększysz wydajność wykonywanych zadań
 • Opanujesz umiejętność planowania i realizowania celów

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie zamknięte dopasowane do potrzeb uczestników
 • Grupy 12- max.15 osób
 • Czas trwania 1 dzień i/lub do uzgodnienia
 • Szkolenie prowadzone w języku polskim i angielskim
 • Rekomendujemy przeprowadzenie szkolenia w centrum szkoleniowym Green Business Center

Zapytaj o szkolenie


Kontakt ws. szkolenia – Efektywne zarządzanie czasem :

Edyta Kwiatkowska

tel. 796-794-460

adres e-mail: biuro@gbc.waw.pl

Co wyróżnia Green Business Center przy szkoleniach zamkniętych?

 

 • Dostosowane do potrzeb, „szytę na miarę”
 • Szkolenia realizowane są przez doświadczonych trenerów/praktyków
 • Praktyczne warsztaty, pigułki wiedzy z materiałem w formie tekstowej i graficznej

Dlaczego warto wybrać szkolenie zamknięte z Green Business Center?

 

 • Forma szkolenia zamkniętego daje możliwość dostosowania treści i programu szkolenia do oczekiwań uczestników
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Szkolenie zamknięte może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy: coaching lub follow up
 • Termin i miejsce szkolenia jest uzgadniane indywidualnie
 • Szkolenia mogą być prowadzone na terenie całego kraju

Dlaczego warto szkolić się z efektywnego zarządzania czasem?

Niezbędne jest uświadomienie uczestnikom wiedzy na temat zachowań interpersonalnych. Po szkoleniu uczestnicy znają narzędzia do efektywnego zarządzani czasem, dzięki czemu potrafią bardziej świadomie rozplanować swoje obowiązki. Dzięki szkoleniu łatwiej jest ustalić priorytety, skoncentrować się na sprawach ważniejszych. Skuteczna samoorganizacja wpływa na lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu z Efektywne zaradzanie czasem?

Efektywne zarządzanie czasem pozwoli na jak najbardziej wydajne wykorzystanie czasu swojej pracy. Szkolenie umożliwia zaznajomienie się z efektywnymi narzędziami planowania czasu i ustalania priorytetów.Na szkoleniu dowiesz się jak wypracować własne metody realizacji zadań i celów.

Sprawdź inne szkolenia w naszej ofercie