Korzyści ze szkolenia:

 • poznasz praktyczne narzędzia usprawniające zarządzanie czasem m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera
 • nabędziesz umiejętność prawidłowego planowania i określania celów
 • dowiesz się, jak umiejętność radzenia sobie ze złymi nawykami
 • poznasz najlepsze techniki na zwiększenie efektywności pracy
 • zwiększysz swoją asertywność zawodową, dzięki piorytetyzacji zadań

 

Realizujemy szkolenia zamknięte – forma szkoleń, organizowanych na indywidualne potrzeby klienta w jego siedzibie lub innym uzgodnionym miejscu, wyłącznie dla pracowników wybranej firmy lub jednostek sektora publicznego. Poniżej prezentujemy propozycję programu szkoleniowego

 

Program szkolenia:

1. Wstęp do warsztatu, by uczestnicy aktywnie włączyli się w szkolenie.

2. Jak skupić się na pracy i nie marnować czasu?

 • holistyczne podejście do teorii zarządzania czasem, czyli jak wzbudzić motywację własną do efektywnego zarządzania czasem,
 • ustalamy priorytety jako cele i motywatory, które energetyzują działania.

3 Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie wg teorii Zimbardo. Paradoks współczesnego czasu.

4.Twórcze podejście w zakresie efektywności osobistej:

 • wygaszanie nieefektywnych zachowań m.in. ukrywanie niepowodzeń, odraczanie zadań i niekorzystanie z pomocy innych osób w zespole, na rzecz działań nastawionych na efekt i atmosferę współpracy. Omówienie najważniejszych aspektów, gra szkoleniowa.

5. Zarządzanie czasem i efektywność biznesowa:

 • moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • błędy w zarządzaniu czasem.
 • nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.

6. Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności:

 • narzędziownia: elektroniczne narzędzia osobistej efektywności, czyli praktyczne narzędzia i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 • „Mocne pytania” – karty opowieści, które pomogą w uświadomieniu sobie znaczenia wydarzeń i powodów podejmowania decyzji.

7. Podsumowanie moich kompetencji osobistych z zakresu zarządzania czasem – przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

 

Zarządzanie czasem szkolenia

 

METODY SZKOLENIOWE:

 • szkolenie prowadzone metodą treningu umiejętności
 • case study
 • materiał multimedialny
 • pigułki wiedzy
 • scenki, dyskusje

PROCES SZKOLENIOWY W 4 KROKACH:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych
 2. Indywidualne dopasowanie zakresu programu do potrzeb uczestników
 3. REALIZACJA PROJEKTU
 4. WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE DO 1 MIESIĄCA PO SZKOLENIU (ONLINE)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • szkolenie w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań Klienta
 • czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe
 • język szkolenia: polski, angielski lub rosyjski
 • miejsce: centrum szkoleniowe Green Business Center, w siedzibie Klienta i/lub do uzgodnienia

 

KONTAKT:

adres e-mail: biuro@gbc.waw.pl

tel. +48 796-794-460