Szkolenie Efektywne zarządzanie czasem

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie efektywne zarządzanie czasem rekomendujemy:

Program szkolenia Efektywne zarządzanie czasem

 1. Wstęp do warsztatu, by uczestnicy aktywnie włączyli się w szkolenie.
 2. Jak skupić się na pracy i nie marnować czasu?
 • Holistyczne podejście do teorii zarządzania czasem, czyli jak wzbudzić motywację własną do efektywnego zarządzania czasem:
 • ustalamy priorytety jako cele i motywatory, które energetyzują działania.
 • Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie wg teorii Zimbardo. Paradoks współczesnego czasu.

3. Twórcze podejście w zakresie efektywności osobistej:

 • wygaszanie nieefektywnych zachowań m.in. ukrywanie niepowodzeń, odraczanie zadań i niekorzystanie z pomocy innych osób w zespole, na rzecz działań nastawionych na efekt i atmosferę współpracy.
 • Omówienie najważniejszych aspektów, gra szkoleniowa.

4. Zarządzanie czasem i efektywność biznesowa:

 • moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 • błędy w zarządzaniu czasem.
 • nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 • Modelowanie własnej motywacji i wzmacnianie efektywności.

5. Narzędziownia:

 • elektroniczne narzędzia osobistej efektywności, czyli praktyczne narzędzia i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb.

6. „Mocne pytania” – karty opowieści, które pomogą w uświadomieniu sobie znaczenia wydarzeń i powodów podejmowania decyzji.

7. Podsumowanie moich kompetencji osobistych z zakresu zarządzania czasem – przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

 

W przypadku szkolenia dedykowanego / zamkniętego warsztaty można powiązać z aktywnościami typu meeting zespołu, team building, dzień rozwoju w firmie

Najbliższy termin szkolenia

22 listopada
2021 r.

Koszt udziału w szkoleniu

690 PLN netto/os.

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie
(w razie konieczności szkolenie zostanie dostosowane i zrealizowane w formie online)

Podstawowe informacje

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak?

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

22 listopada 2021 r.

Koszt udziału w szkoleniu

690 PLN netto/os.