SzkolenieSkuteczna komunikacja w obsłudze Klienta

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Skuteczna komunikacja w obsłudze Klienta jest do osób, które:

Program szkolenia Skuteczna komunikacja w obsłudze Klienta

Prze rozpoczęciem szkolenia każdy Uczestnik wypełnia ankietę przedszkoleniową. NASZYM CELEM jest maksymalnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby Uczestników.

1. Wstęp, „logistyka szkolenia” i integracja grupy.

2. Budowanie płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej:

 • Sposoby łamania stereotypów i budowania relacji vs proklienckość.
 • Wpływ pozytywnej atmosfery na przebieg i efekt rozmowy.
 • Świadomość celu w przekazywaniu informacji.

3. Ograniczenia i blokady, które uniemożliwiają realizację naszych celów:

 • Bariery komunikacyjne i zakłócenia
  w komunikacji z Klientem.
 • Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić naszego Klienta do rozmowy.

4. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji handlowej:

 • Dostosowanie prezentacji do sytuacji i typu Klienta.
 • Techniki wspomagające prezentację: technika logicznej perswazji, język korzyści.

5. Trudne rozmowy z Klientem:

 • Przewidywanie negatywnych reakcji i przygotowanie różnych wariantów działań
 • Jak zachować „zimną krew”?- panowanie na emocjami

6. Skuteczna finalizacja sprzedaży:

 • Dostosowanie zamknięcia sprzedaży do sytuacji handlowej.
 • Jak sfinalizować sprzedaż by zachować dobre relacje z Klientem?

7. Podsumowanie warsztatu, sesja pytań i odpowiedzi.

Najbliższy termin szkolenia

do uzgodnienia

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna przy szkoleniu dedykowanym

Szkolenie w formie stacjonarnej
(w razie konieczności szkolenie zostanie zrealizowane i dostosowane w trybie online)

Program szkolenia Skuteczna komunikacja w obsłudze Klienta

Dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

do uzgodnienia

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna przy szkoleniu dedykowanym