Szkolenie Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna

Program szkolenia Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna

 1. Wstęp do warsztatu, aby uczestnicy aktywnie włączyli się w szkolenie.

   

 2. Czym jest stres i dlaczego wszyscy o nim mówią?
  • eustres i dystres, poziom stresu, a skuteczność funkcjonowania
  • mechanizm powstawania stresu
  • objawy i „sygnały ostrzegawcze” – odczuwalne konsekwencje stresu
  • mapa emocji – co się z nami dzieje w trudnych dla nas sytuacjach?

   

 3. Źródła stresu w naszym życiu
  • źródła wewnętrzne związane z rodzajem osobowości
  • niska samoocena i sposoby radzenia sobie z krytyką
  • zewnętrzne źródła stresu i sytuacje stresogenne
  • wpływ innych na nasz poziom stresu

 

4. Sposoby redukcji stresu

 • strategie i style radzenia sobie ze stresem
 • koncentracja na bodźcach sensorycznych
 • techniki umysłowe – trening wizualizacji
 • jak oddychać bardziej świadomie?
 • odpoczynek, sen i sposób odżywiania i ich wpływ na redukcję stresu

 

   5.  Strategie wzmacniania odporności psychicznej

 • odporność psychiczna samoświadomość – określenie potrzeb, oczekiwań, świadomość pragnień, zalet, wad i ograniczeń,
 • samokontrola własnych zachowań oraz emocji
 • automotywacja – co mnie motywuje?
 • komponenty odporności psychicznej – model „4C”

 

  6.   Współczesne wyzwania – jak sobie z nimi radzić?

 • Jak dbać o równowagę psychiczną i podchodzić do trudnych sytuacji z z dystansem?
 • Na co mam wpływ a co mogę odpuścić?
 • Budowanie wewnętrznej siły

 

7. Podsumowanie warsztatów.

Najbliższy termin szkolenia

3 grudnia 2021 r.

Koszt udziału w szkoleniu

690 PLN netto/os.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna skierowane jest do osób, które:

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie
(w razie konieczności szkolenie zostanie dostosowane i zrealizowane w formie online)

Program szkolenia Radzenie sobie ze stresem i odporność psychiczna

Dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

3 grudnia 2021 r.

Koszt udziału w szkoleniu

690 PLN netto/os.