Szkolenie Przemówienia do pracowników w trudnych sytuacjach

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Przemówienia do pracowników w trudnych sytuacjach rekomendujemy osobom, które:

Program szkolenia Przemówienia do pracowników w trudnych sytuacjach

 1.  „Huston, mamy problem!” nagle pojawia się sytuacja trudna co robić, jak działać? Szybkie przepisy.

 2. „Gasimy pożary”! Pierwsze pytania do szefa kiedy „statek tonie”, pierwsze reakcje i komunikaty do ludzi.

 3. „Jak być lokomotywą, która ciągnie pociąg”? Rola szefa w sytuacjach trudnych i bardzo trudnych wymagających szybkich decyzji i reagowania.

 4. Człowiek jako istota społeczna, moje reakcje emocjonalne vs. racjonalne w sytuacjach nagłej i dużej zmiany.

 5. Moja postawa w trudnej sytuacji i konfliktu grupowego oraz jego wpływ na grupę.

 6. Zachowania, które destabilizują proces grupowy oraz nakręcają spiralę negatywnej emocjonalności w firmie.

 7. Jak zdobyć posłuch zespołu, zostać zrozumianym i wzmocnić swój autorytet.

  • komunikacja w sytuacjach trudnych:
  • komunikaty, które rozładowują napięcie grupy.
  • komunikaty, które angażują, budują i wzmacniają poczucie przynależności do grupy.

Najbliższy termin szkolenia

do uzgodnienia

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna przy szkoleniu dedykowanym

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie i/lub do uzgodnienia
(w razie konieczności szkolenie zostanie dostosowane i zrealizowane w formie online)

Podstawowe informacje

Co zyskasz dzięki Szkoleniu?

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

do uzgodnienia

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna przy szkoleniu dedykowanym