SzkolenieRetoryka wystąpień biznesowych w pracy menedżera

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Retoryka wystąpień biznesowych w pracy menedżera skierowane jest do osób, które:

Program szkolenia Retoryka wystąpień biznesowych w pracy menedżera

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.” Hans Georg Gadamer

1. Wprowadzenie i omówienie celu szkolenia.

2. Znaczenie i wpływ retoryki w świecie biznesu.

3. Wystąpienie biznesowe a pewność siebie w ekspozycji społecznej, czyli jak budować płaszczyznę porozumienia:

o Techniki uruchomienia pewności siebie i obniżenia stresu.
o Głos, jego modulacja, wymowa. Na co powinniśmy zwracać uwagę kiedy mówimy do ludzi?
o „Kiedy ciało mówi więcej niż słowa”, niewerbalne techniki i argumentacja ciałem i sposoby reagowania na nie.

4. „Zwiększamy siłę wpływu języka przekazu”. Kompetencje związane z komunikacją. Praktyczne ćwiczenia:

o „Powiedz, co chcesz powiedzieć” – od ogółu do szczegółu w kilka sekund.
o Słowa, nie słowa, przerywniki, które tworzą chaos odbioru i zakłócają przestrzeń.
o Sztuka argumentacji i przekonywania, czyli jak przekonać do swoich racji, jednocześnie współpracując z partnerem.

5. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych:

o Techniki pokonywania barier w procesie komunikowania się, nabycie umiejętności zachowania asertywnej postawy
o Jak reagować konstruktywnie na krytykę?
o Wykorzystanie informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji zespołowych celów.

7. Podsumowanie szkolenia:

o Sesja pytań i odpowiedzi.

Najbliższy termin szkolenia

do uzgodnienia

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna przy szkoleniu dedykowanym

Szkolenie w formie stacjonarnej (w razie konieczności szkolenie zostanie dostosowane i zrealizowane w formie online)

Program szkolenia Retoryka wystąpień biznesowych w pracy menedżera

Dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

do uzgodnienia

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna przy szkoleniu dedykowanym