Szkolenie Wystąpienia Biznesowe Publiczne

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Wystąpienia Biznesowe rekomendujemy osobom, które:

Program szkolenia Wystąpienia biznesowe

 1. Wprowadzenie, integracja grupy
 2. Zwiększamy siłę wpływu języka przekazu. Kompetencje związane z komunikacją. Praktyczne ćwiczenia:
  • Powiedz, co chcesz powiedzieć” – sztuka medialnej syntezy – od ogółu do szczegółu w kilka sekund.
  • Słowa, nie słowa, przerywniki, które tworzą chaos odbioru i zakłócają przestrzeń.
  • „Budujemy dobrostan” włączając humor, żarty, które redukują napięcie i tworzą dobrą atmosferę.
  • Kilka słów o sztuce retoryki i zabawie słowem.
  • „ Efekt ameby czy szakala?” Rzecz o metaforze i silnym przekazie emocjonalnym.

3. Rozwijamy kompetencje związane z zachowaniem ludzkiego ciała:

  • „Co mówią Twoje oczy?”. Praktyczny trening.
  • Gesty, ruchy ciała, gestykulacja przed kamerą, rady i porady dla wtajemniczonych. Psychologia koloru.
  • Głos, jego modulacja, wymowa. Na co powinniśmy zwracać uwagę kiedy mówimy do ludzi?
  • „Co mówi moja mowa ciała ?”– komunikacja werbalna i pozawerbalna w przekazie medialnym. Punkty zapalne.
  • Budujemy mosty – tworzenie relacji i połączenia z odbiorcami.

4. „Mój pierwszy raz”, czyli kiedy czeka mnie wystąpienie i ekspozycja społeczna. Analiza „żywych przykładów”:

  • Budowanie wrażenia od pierwszego wejrzenia, wybrane aspekty kształtowania stosunków międzyludzkich pod kątem psychologii społecznej.
  • Budujemy wiarygodność. Kiedy widz Cię słucha, kiedy patrzy, jak do niego mówisz i jaki to daje efekt? Kilka słów, że to co widzisz i słyszysz nie jest tożsame.
  • Inteligencja emocjonalna przekazu – jak ujawniają się emocje i co z tym „fantem” robić?
  • „Zagrożenia kadru”. Logistyka, punkty nagrań i wpływ elementów środowiskowych na personal branding.

5. Zwiększamy naszą pewność siebie w ekspozycji przed kamerą i wśród ludzi:

  • „O stawaniu się sobą przed kamerą i publicznością” Jak ujawniać siłę i charyzmę przed innymi?
  • Jak budować zaufanie innych, kiedy w grę wchodzą silne emocje?
  • Trening wizualizacji wystąpień. Praktyczne elementy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Siła informacji zwrotnej od innych odbiorców.

6. Grupowy feedback, analiza indywidualnych case studies. Podsumowanie szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia

14 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna szkolenia dedykowanego

Szkolenie w formie stacjonarnej Miejsce szkolenia do uzgodnienia

Podstawowe informacje

Co zyskasz dzięki Szkoleniu?

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

14 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

wycena indywidualna
szkolenia dedykowanego