SZKOLENIE OTWARTE Negocjacje w biznesie rekomendujemy osobom, które:

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, dla których negocjacje są sposobem realizacji celu biznesowego: menedżerów, kadrę zarządzającą, liderów sprzedaży, sprzedawców, liderów i pracowników działów zakupowych, przedsiębiorców.
 • Chcą poczuć się pewniej przy spotkaniu z Klientem, kontrahentem
 • Chcą udoskonalić techniki negocjacyjne

Zasadniczym celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników na temat strategii negocjacyjnych, poznanie i przećwiczenie podstawowych technik, a także poznanie języka pojęć negocjacyjnych, ułatwiających proces osiągania porozumienia.

Program szkolenia NEGOCJACJE W BIZNESIE:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia. Wstęp i integracja grupy:

 • Proces negocjacji.
 • Czym jest konflikt i jak zachowują się w nim ludzie?
 • Konsekwencje różnych sposobów zachowań w sytuacji konfliktu.

2. Strategia negocjacji pozycyjnych:

 • Podstawowe parametry negocjacji pozycyjnych.
 • Techniki negocjacji pozycyjnych.
 • Złote reguły ustępstw i argumentowania.
 • Co zrobić, jak nie mamy alternatywy?

3. Efektywność strategii pozycyjnej:

 • Kiedy „pozycyjność” daje najwięcej korzyści?
 • Wpływ tej strategii na relacje między stronami i przestrzeganie umów.

Metody szkolenie: dyskusje moderowane, sesje negocjacyjne, gry menedżerskie i symulacje negocjacyjne, case study, praktyczne pigułki wiedzy przełożone na realia biznesowe, videonagranie wraz z omówieniem gestów i mowy ciała/ przykładowe ćwiczenie.

4. Strategia budowania współpracy w oparciu o interesy stron:

 • Założenia strategii problemowej.
 • Analiza interesów stron.
 • Sposoby docierania do potrzeb drugiej strony w negocjacjach.

5. Zachowania stron wspierające rozwiązania win-win:

 • Mówienie językiem potrzeb a nie stanowisk.
 • Tworzenie zasad wspierających współpracę.

6. Wady i zalety strategii współpracy:

 • Kiedy stosować strategię współpracy?
 • Wpływ tej strategii na relacje między stronami i przestrzeganie umów.

7. Podsumowanie szkolenia:

 • Sesja informacji zwrotnych
 • Zadanie wdrożeniowe do wykonania po szkoleniu.

Co zyskasz dzięki Szkoleniu?

zbudujesz wizerunek kompetentnego negocjatora, doskonaląc mowę ciała i technikę mowy

zbudujesz przewagę w trakcie negocjacji, dzięki umiejętności zmniejszania siły negocjacyjnej drugiej strony

otrzymasz przeszkolenie merytoryczne do prowadzenia złożonych i trudnych negocjacji, zorientowanych na biznes

będziesz skutecznie doprowadzać do porozumienia satysfakcjonującego obie strony negocjacji (WIN-WIN)

będziesz umiejętnie negocjować każdym stylem negocjacyjnym

zwiększysz swoją efektywność w środowisku biznesowym

będziesz stawiać granice w negocjacjach, udoskonalisz swoją asertywność w biznesie

 

 

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne

SZKOLENIE OTWARTE dopasowane do potrzeb grupy (indywidualna analiza przed szkoleniowa)

grupy max. 12 uczestników

czas trwania 2 dni (16h szkoleniowych)

Certyfikat

wsparcie online do 30 dni po szkoleniu

materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

szkolenie prowadzone w języku polskim

miejsce szkolenia: Green Business Center w Warszawie

serwis kawowy i lunch PREMIUM

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLENIA OTWARTEGO NEGOCJACJE W BIZNESIE

26-27 marca 2020 r.

21-22 maja 2020 r.

Koszt szkolenia: 1490 PLN netto/ 1 osoba

(przy zapisie 2 osób z jednej firmy/instytucji rabat 15%)

 

 

Trener: Nela Szyszko-Oniszek

nela szyszko

Trener biznesu, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 25 lat realizuje szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Jako trener zdobywała doświadczenia w Ośrodku Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów przy UW. Pracowała także jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc m.inn. zajęcia z negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Jest certyfikowanym konsultantem DISC Extended. Ukończyła pierwszy stopień programu cachingowego akredytowanego przez International Coach Federation. Posiada licencję na prowadzenie certyfikowanego programu szkolenia K.Blancharda „ Situational Leadership” oraz certyfikat poświadczający umiejętność facylitowania pracy grupy i prowadzenia zebrań pt. „The Comptete Facilitator .

Doświadczenia i kwalifikacje szkoleniowe oraz zakres prowadzonych szkoleń:

 • 25-letnie doświadczenie trenerskie w zakresie umiejętności menedżerskich, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, skuteczności osobistej oraz umiejętności interpersonalnych.
 • Szkolenia w zakresie umiejętności kierowniczych (stylów kierowania, motywowania, delegowania), prowadzenia rozmowy oceniającej, współpracy w zespole, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, technik facylitacji pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz  zarządzania czasem.
 • Autor programów, gier symulacyjnych i skryptów szkoleniowych.

Doświadczenia doradcze:

 • Współudział w opracowaniu mapy kompetencji dla Communication Partners i  Saint Gobain Issover.
 • Opracowanie systemu ocen pracowniczych dla ORFE.
 • Udział w badaniach selekcyjnych dla STATOIL oraz Biura Reklamy TVP.
 • Opracowanie raportu .”Świadomość ekologiczna mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego” (z dr Jackiem Woźniakiem) dla Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 • Ekspertyza konfliktu dotyczącego kwestii odbudowy masztu radiowego w Konstantynowie (k. Gąbina) – na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska (w zespole CONSENSUS 2000).

Szkolenia wdrożeniowe:

 • Szkolenia w zakresie systemu ocen pracowniczych i prowadzenia rozmowy oceniającej, przeglądu i oceny kompetencji, (m.inn. dla firm: BPH-PBK, BGŻ, Castorama, DB Schenker, Orbis S.A., Firma Chemiczna Dwory), Polpharma.

W ciągu kilkudziesięciu lat wspierała rozwój pracowników firm w wielu branżach m.in: przemysł farmaceutyczny, FMCG, banki, firmy budowlane, produkcyjne, transportowe, kurierskie, kosmetyczne, hipermarkety, firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną.

 

Zapytaj o szkolenie

Kontakt ws. szkolenia – Szkolenie OTWARTE Negocjacje w biznesie:

Edyta Kwiatkowska

tel. 796-794-460

adres e-mail: biuro@gbc.waw.pl

Co wyróżnia Green Business Center przy szkoleniach otwartych?

Uczestnicy szkolenia Negocjacje w biznesie przejdą intensywny trening zadaniowy. Podstawowymi metodami szkoleniowymi są:

 • gry symulacyjne obrazujące dynamikę konfliktu i cele realizowane przez strony, wraz z omówieniem symulacji. złożone gry negocjacyjne,
 • ćwiczenia komunikacyjne i gry negocjacyjne określające potrzeby i szukanie przez strony obopólnego, korzystnego rozwiązania,
 • ćwiczenia negocjacyjne i studia przypadków, osadzone w konkretnych realiach biznesowych,
 • sesje negocjacyjne; m.in. omówienie używanych przez uczestników technik ustępstw i argumentowania,
 • sesje rozwojowych informacji zwrotnych,
 • dyskusje moderowane,
 • wymiana doświadczeń podczas warsztatów i dyskusji moderowanych,
 • videonagranie wraz z omówieniem gestów i mowy ciała/ przykładowe ćwiczenia

Dlaczego warto wybrać szkolenie otwarte z Green Business Center?

 • forma biznesowego szkolenia otwartego daje możliwość wymiany doświadczeń Uczestników z różnych firm oraz instytucji.
 • wymiana informacji,
 • przed szkoleniem badane są potrzeby uczestników
 • szkolenie otwarte może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, indywidualnie dopasowane do Uczestnika m.in. coaching.
 • szkolenie odbywa się w komfortowym i nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • pełne wsparcie Uczestników szkolenia,

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym z negocjacji w biznesie?

Szkolenie poświęcone będzie dwóm podstawowym stylom prowadzenia negocjacji. Pierwszy styl polega na forsowaniu swojego stanowiska w oparciu o rywalizacyjne interesy i próbach skłonienia drugiej strony do przyjęcia własnego rozwiązania. Celem drugiego stylu prowadzenia rozmów jest próba znalezienia rozwiązania korzystnego dla obu stron. Na szkoleniu przedstawione zostaną oba style prowadzenia negocjacji, gdyż w zależności od sytuacji oba mogą być przydatne w relacjach z innymi.

W ramach modułu dotyczącego strategii pozycyjnej, uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne w przygotowaniu do negocjacji – np. jakimi metodami określać minimalny akceptowalny wynik negocjacji. Poznają również sposoby wywierania wpływu na partnera w negocjacjach, zwiększające szansę własnego sukcesu.
W ramach modułu poświęconego negocjacjom problemowym uczestnicy poznają sposoby zwiększania szans stron na dojście do obopólnie korzystnego rozwiązania – np. analizy potrzeb stron oraz procedur komunikowania się i wymiany informacji.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu otwartym z negocjacji w biznesie?

Dzięki szkoleniu z negocjacji w biznesie, Uczestnicy:

 • przejdą proces przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji,
 • udoskonalą umiejętności elastycznego stosowania strategii i technik negocjacyjnych,
 • zwiększą swoje umiejętności interpersonalne,
 • zyskają wiedzę nt. własnych obszarów do zmiany w zakresie kompetencji negocjacyjnych
 • zyskają zdolność słuchania i analizowania – Negocjacje w biznesie to koncentrowanie się na celach i założeniach.

Sprawdź inne szkolenia w naszej ofercie