SZKOLENIE OTWARTE Negocjacje w biznesie rekomendujemy osobom, które:

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, dla których negocjacje są sposobem realizacji celu biznesowego: menedżerów, kadrę zarządzającą, liderów sprzedaży, sprzedawców, liderów i pracowników działów zakupowych, przedsiębiorców.
 • Chcą poczuć się pewniej przy spotkaniu z Klientem, kontrahentem
 • Chcą udoskonalić techniki negocjacyjne
 • Na szkoleniu przedstawione zostaną dwa style prowadzenia negocjacji, gdyż w zależności od sytuacji oba mogą być przydatne w relacjach z innymi.

Zasadniczym celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników na temat strategii negocjacyjnych, poznanie i przećwiczenie podstawowych technik, a także poznanie języka pojęć negocjacyjnych, ułatwiających proces osiągania porozumienia.

Program szkolenia NEGOCJACJE W BIZNESIE:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia. Wstęp i integracja grupy.
2. Dynamika konfliktu:
 • Czym jest konflikt i jak zachowują się w nim ludzie?
 • Konsekwencje różnych sposobów zachowań w sytuacji konfliktu.

Metody:

 • Gra symulacyjna obrazująca dynamikę konfliktu i cele realizowane przez strony w negocjacjach.
 • Omówienie symulacji i przełożenie doświadczeń na sytuacje zawodowe uczestników.
3. Strategia negocjacji pozycyjnych:
 • Podstawowe parametry negocjacji pozycyjnych.
 • Techniki negocjacji pozycyjnych.
 • Złote reguły ustępstw i argumentowania.
 • Co zrobić, jak nie mamy alternatywy?

Metody:

 • Gra negocjacyjna
 • Omówienie wyników uzyskanych przez uczestników: osiągnięte wyniki, przebieg negocjacji.
 • Prezentacja: słowniczek negocjacji pozycyjnych (pierwsza oferta, dolna linia, przedział zgodności, punkt aspiracji, BATNA, przedział targu).
 • Techniki konstruowania pierwszej oferty, ustępowania i argumentowania.
 • Praca w małych grupach: jak konstruować pierwszą ofertę, ustępowa i argumentować?
4. Wywieranie wpływu w negocjacjach:
 • Techniki wywierania wpływu na drugą stronę.
 • Stosowanie presji i konsekwencje takich działań.
 • „Brudne chwyty” w negocjacjach.

Metody:

 • Ćwiczenie na wywieranie wpływu.
 • Omówienie ćwiczenia – informacja zwrotna dla uczestników od partnerów w ćwiczeniu – „co jest podstawą Twojej siły wpływu”.
 • Prezentacja: „brudne chwyty” w negocjacjach.
 • Dyskusja: czy stosować „brudne chwyty”, jakie mogą być ich konsekwencje, gdzie postawić granicę?
 • Dyskusja w grupie o możliwych sposobach postępowania w sytuacji presji i nacisku wywieranego przez drugą stronę.
5. Podsumowanie strategii pozycyjnej:

Metody:

 • Gra symulacyjna – ćwiczenie wybranych przez uczestników umiejętności.
 • Informacja zwrotna udzielana w parach (co się udało a co wymaga dalszego rozwijania).
 • Prezentacja podsumowująca.
6. Negocjacje oparte o współpracę stron:
 • Założenia strategii problemowej.
 • Zasady wspierające współpracę stron.
 • Różnice między stanowiskami i interesami.

Metody:

 • Gra symulacyjna w parach – czy zawsze mamy konfliktowe interesy?
 • Omówienie procesu dochodzenia uczestników do rozwiązań i założeń jakie przyjmowali wobec drugiej strony.
 • Przedstawienie założeń strategii problemowej.
7. Umiejętności niezbędne w negocjacjach problemowych:
 • Analiza interesów stron.
 • Efektywna komunikacja i tworzenie partnerskich relacji.
 • Język potrzeb vs. język stanowisk.
 • Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby stron.

Metody:

 • Gra symulacyjna w parach – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników.
 • Dyskusja nt. budowania zaufania w negocjacjach.
 • Ćwiczenie – odczytywanie interesów stojących za interesami stron.
 • Techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań problemów – krótkie ćwiczenia.
8. Stosowalność strategii problemowej w negocjacjach. Dyskusja podsumowana prezentacją.
9.Trudne sytuacje negocjacyjne:
 • Ćwiczenie zachowań w realnych sytuacjach negocjacyjnych – metoda akwarium.
10. Podsumowanie szkolenia:
 • Sesja informacji zwrotnych.
 • Zadanie wdrożeniowe do wykonania po szkoleniu.

Co zyskasz dzięki Szkoleniu?

zbudujesz wizerunek kompetentnego negocjatora, doskonaląc mowę ciała i technikę mowy

zbudujesz przewagę w trakcie negocjacji, dzięki umiejętności zmniejszania siły negocjacyjnej drugiej strony

otrzymasz przeszkolenie merytoryczne do prowadzenia złożonych i trudnych negocjacji, zorientowanych na biznes

będziesz skutecznie doprowadzać do porozumienia satysfakcjonującego obie strony negocjacji (WIN-WIN)

będziesz umiejętnie negocjować każdym stylem negocjacyjnym

zwiększysz swoją efektywność w środowisku biznesowym

będziesz stawiać granice w negocjacjach, udoskonalisz swoją asertywność w biznesie

 

 

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne

SZKOLENIE OTWARTE dopasowane do potrzeb grupy (indywidualna analiza przed szkoleniowa)

grupy max. 12 uczestników

czas trwania 2 dni (16h szkoleniowych)

Certyfikat

wsparcie online do 30 dni po szkoleniu

materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

szkolenie prowadzone w języku polskim

miejsce szkolenia: Green Business Center w Warszawie

serwis kawowy i lunch PREMIUM

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLENIA OTWARTEGO NEGOCJACJE W BIZNESIE

15-16 października 2020 r.

Koszt szkolenia: 1490 PLN netto/ 1 osoba

(przy zapisie 2 osób z jednej firmy/instytucji rabat 15%)

 

 

 

 

Trener: Nela Szyszko-Oniszek

nela szyszko

Trener biznesu, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 25 lat realizuje szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Jako trener zdobywała doświadczenia w Ośrodku Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów przy UW. Pracowała także jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc m.inn. zajęcia z negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Jest certyfikowanym konsultantem DISC Extended. Ukończyła pierwszy stopień programu cachingowego akredytowanego przez International Coach Federation. Posiada licencję na prowadzenie certyfikowanego programu szkolenia K.Blancharda „ Situational Leadership” oraz certyfikat poświadczający umiejętność facylitowania pracy grupy i prowadzenia zebrań pt. „The Comptete Facilitator .

Doświadczenia i kwalifikacje szkoleniowe oraz zakres prowadzonych szkoleń:

 • 25-letnie doświadczenie trenerskie w zakresie umiejętności menedżerskich, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, skuteczności osobistej oraz umiejętności interpersonalnych.
 • Szkolenia w zakresie umiejętności kierowniczych (stylów kierowania, motywowania, delegowania), prowadzenia rozmowy oceniającej, współpracy w zespole, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, technik facylitacji pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz  zarządzania czasem.
 • Autor programów, gier symulacyjnych i skryptów szkoleniowych.

Doświadczenia doradcze:

 • Współudział w opracowaniu mapy kompetencji dla Communication Partners i  Saint Gobain Issover.
 • Opracowanie systemu ocen pracowniczych dla ORFE.
 • Udział w badaniach selekcyjnych dla STATOIL oraz Biura Reklamy TVP.
 • Opracowanie raportu .”Świadomość ekologiczna mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego” (z dr Jackiem Woźniakiem) dla Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 • Ekspertyza konfliktu dotyczącego kwestii odbudowy masztu radiowego w Konstantynowie (k. Gąbina) – na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska (w zespole CONSENSUS 2000).

Szkolenia wdrożeniowe:

 • Szkolenia w zakresie systemu ocen pracowniczych i prowadzenia rozmowy oceniającej, przeglądu i oceny kompetencji, (m.inn. dla firm: BPH-PBK, BGŻ, Castorama, DB Schenker, Orbis S.A., Firma Chemiczna Dwory), Polpharma.

W ciągu kilkudziesięciu lat wspierała rozwój pracowników firm w wielu branżach m.in: przemysł farmaceutyczny, FMCG, banki, firmy budowlane, produkcyjne, transportowe, kurierskie, kosmetyczne, hipermarkety, firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną.

 

Zapytaj o szkolenie


Kontakt ws. szkolenia – Szkolenie OTWARTE Negocjacje w biznesie:

Edyta Kwiatkowska

tel. 796-794-460

adres e-mail: biuro@gbc.waw.pl

Co wyróżnia Green Business Center przy szkoleniach otwartych?

Uczestnicy szkolenia Negocjacje w biznesie przejdą intensywny trening zadaniowy. Podstawowymi metodami szkoleniowymi są:

 • gry symulacyjne obrazujące dynamikę konfliktu i cele realizowane przez strony, wraz z omówieniem symulacji. złożone gry negocjacyjne,
 • ćwiczenia komunikacyjne i gry negocjacyjne określające potrzeby i szukanie przez strony obopólnego, korzystnego rozwiązania,
 • ćwiczenia negocjacyjne i studia przypadków, osadzone w konkretnych realiach biznesowych,
 • sesje negocjacyjne; m.in. omówienie używanych przez uczestników technik ustępstw i argumentowania,
 • sesje rozwojowych informacji zwrotnych,
 • dyskusje moderowane,
 • wymiana doświadczeń podczas warsztatów i dyskusji moderowanych.

Dlaczego warto wybrać szkolenie otwarte z Green Business Center?

 • forma biznesowego szkolenia otwartego daje możliwość wymiany doświadczeń Uczestników z różnych firm oraz instytucji.
 • wymiana informacji,
 • przed szkoleniem badane są potrzeby uczestników
 • szkolenie otwarte może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, indywidualnie dopasowane do Uczestnika m.in. coaching.
 • pełne wsparcie Uczestników szkolenia,

Szkolenie będzie prowadzone metodą interaktywną, która zapewni maksymalną aktywizację uczestników i lepsze przyswajanie wiedzy. Głównymi elementami zajęć będą: gry symulacyjne, ćwiczenia, praca w małych grupach, sesje informacji zwrotnych i dyskusje.

Zadania prowadzone i omawiane będą w następujący sposób:
(1) uczestnictwo w grze lub zadaniu
(2) omówienie gry, zrozumienie mechanizmów, które kierowały zachowaniami uczestników
(3) odniesienie doświadczeń szkoleniowych do pracy zawodowej.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym z negocjacji w biznesie?

Szkolenie poświęcone będzie dwóm podstawowym stylom prowadzenia negocjacji. Pierwszy styl polega na forsowaniu swojego stanowiska w oparciu o rywalizacyjne interesy i próbach skłonienia drugiej strony do przyjęcia własnego rozwiązania. Celem drugiego stylu prowadzenia rozmów jest próba znalezienia rozwiązania korzystnego dla obu stron. Na szkoleniu przedstawione zostaną oba style prowadzenia negocjacji, gdyż w zależności od sytuacji oba mogą być przydatne w relacjach z innymi.

W ramach modułu dotyczącego strategii pozycyjnej, uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne w przygotowaniu do negocjacji – np. jakimi metodami określać minimalny akceptowalny wynik negocjacji. Poznają również sposoby wywierania wpływu na partnera w negocjacjach, zwiększające szansę własnego sukcesu.
W ramach modułu poświęconego negocjacjom problemowym uczestnicy poznają sposoby zwiększania szans stron na dojście do obopólnie korzystnego rozwiązania – np. analizy potrzeb stron oraz procedur komunikowania się i wymiany informacji.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu otwartym z negocjacji w biznesie?

Dzięki szkoleniu z negocjacji w biznesie, Uczestnicy:

 • przejdą proces przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji,
 • udoskonalą umiejętności elastycznego stosowania strategii i technik negocjacyjnych,
 • zwiększą swoje umiejętności interpersonalne,
 • zyskają wiedzę nt. własnych obszarów do zmiany w zakresie kompetencji negocjacyjnych
 • zyskają zdolność słuchania i analizowania – Negocjacje w biznesie to koncentrowanie się na celach i założeniach.
 • poznają mechanizmy rządzące dwoma stylami negocjacji (strategią pozycyjną i problemową).
 • nabędą umiejętności stosowania technik negocjacyjnych i analizy interesów stron.
 • dowiedzą się jak, umiejętnie budować rozwiązania korzystne dla stron.
 • wypracują własny styl negocjacji.

Sprawdź inne szkolenia w naszej ofercie