Szkolenie Zarządzanie projektami. Mix metodyk rekomendujemy:

 • kadrze menedżerskiej, dyrektorom i pracownikom PMO
 • pracownikom zespołów projektowych
 • wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami
Szkolenie dla menedżerów

Program szkolenia Zarządzanie projektami. Mix metodyk:

1. Czym jest Projekt i jakie są obszary zarządzania projektami?
2. Metodyka PRINCE2 – kaskadowe zarządzanie projektami:

  • PRINCE2 – wprowadzenie do najpopularniejszej metodyki zarządzania projektami.
  • Zalety i wady metodyki PRINCE2.
  • Pryncypia PRINCE2 – zasady wymagane w każdym projekcie zgodnym z metodyką.
  • Tematy PRINCE2 – najważniejsze kwestie podlegające zarządzaniu.
  • Procesy PRINCE2 – sekwencje działań mające zagwarantować sukces Projektu.
  • Case study: Przypisanie ról i obowiązków w Projekcie zgodnie z metodyką PRINCE2.

3. Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem?

  • Manifest Agile – początki nowego podejścia i ewolucja idei zwinnego zarządzania.
  • Metodyka Agile PM – obszary zastosowania, zalety i ograniczenia.
  • Różnice pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do zarządzania projektami.
  • Cykl życia projektu Agile.
  • DSDM jako sposób zarządzania projektami – główne założenia.
  • Case study: Przedstawienie cyklu życia projektu na przykładzie konkretnego projektu.

4. SCRUM:

  • SCRUM – jedna z najszybciej zyskujących popularność zwinnych metodyk zarządzania projektami.
  • Geneza, zasady i zastosowanie.
  • Proces zarządzania projektami zgodnie z metodyką SCRUM:

i. Role,

ii. Artefakty,

iii. Wydarzenia.

5. Planowanie projektu zgodnego ze SCRUM, czyli o kluczowych wydarzeniach podczas realizacji projektów:

 • Planning Meeting, czyli jak zorganizować perfekcyjne spotkanie i Sprint Planning Meeting.
 • Daily Scrum (stand-up), czyli jak codziennie sprawdzać powstępy w realizacji i efektywność projektu.
 • Sprint Review Meeting – czyli prezentacja „demo” efektu końcowego etapu projektu wszystkim zainteresowanym stronom.
 • Spojrzenie na przeszłość projektu, czyli słów kilka o Sprint Retrospective i technice 4L.
 • Sprint Zero – na dobry początek, jeszcze przed startem pracy nad projektem, krótki niezbędnik.

6. Szacowanie parametrów projektu:

   • Określanie długości sprintu.
   • SCRUM Poker jako skuteczna technika szacowania hramonogramu projektu.
   • Szacowanie na poziomie ogólnym.
   • Szacowanie na poziomie szczegółowym.
   • Inne techniki szacowania.

  7. Kryteria sukcesu w ”zwinnym” zespole zarządzającym projektem.

  8. Podsumowanie szkolenia:

  • Jak zaimplementować główne metodyki zarządzania projektami?
  • Warsztat: planowanie wdrożenia metodyk w odniesieniu do scenariusza projektów.

 

Co zyskasz dzięki Szkoleniu?

Dowiedz się więcej o metodologiach, w celu zdobycia umiejętności zarządzania projektami.

Dzięki szkoleniu zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której żaden projekt nie będzie stanowił dla Ciebie wyzwania.

 

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie zamknięte dopasowane do potrzeb uczestników
 • Grupy 12- max.15 osób
 • Czas trwania 1 dzień lub 2 dni
 • Szkolenie prowadzone w języku polskim
 • Miejsce szkolenia: centrum szkoleniowym Green Business Center lub w siedzibie Klienta

Zapytaj o szkolenie


Kontakt ws. szkolenia – Szkolenie Zarządzanie projektami. Mix metodyk. :

Edyta Kwiatkowska

tel. 796-794-460

adres e-mail: biuro@gbc.waw.pl

Co wyróżnia Green Business Center przy szkoleniach zamkniętych?

 

 • Dostosowane do potrzeb, „szytę na miarę”
 • Szkolenia realizowane są przez doświadczonych trenerów/praktyków
 • Praktyczne warsztaty, pigułki wiedzy z materiałem w formie tekstowej i graficznej

Dlaczego warto wybrać szkolenie zamknięte z Green Business Center?

 

 • Forma szkolenia zamkniętego daje możliwość dostosowania treści i programu szkolenia do oczekiwań uczestników
 • Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia.  Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
 • Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
 • Szkolenie zamknięte może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy: coaching lub follow up
 • Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport. Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
 • Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa
 • Szkolenia mogą być prowadzone na terenie całego kraju

Dlaczego warto szkolić się z Zarządzanie projektami. Mix metodyk?

Proponujemy szkolenie skierowane do osób odpowiadających za stworzenie i rozwój/optymalizację projektów, czyli dostarczenie wartości biznesowych wynikających ze skoordynowanego zarządzania wieloma przedsięwzięciami jednocześnie.

Zarządzanie projektami odznacza się własną specyfiką. Ma na to wpływ wiele elementów tj. dążenie do efektywnego osiągania celów i ograniczania ryzyka, kwestie komunikacji między uczestnikami projektu oraz motywowanie ich do wspólnej pracy. Na szkoleniu z zarządzania projektami uczestnicy zapoznają się z kluczowymi technikami i narzędziami, nauczą się wyznaczać ramy dla działań zespołu. W szkoleniu zarządzanie projektami mix metodyk poznają różnice między poszczególnymi podejściami.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu z Zarządzanie projektami. Mix metodyk?

 • umiejętność zarządzania projektami niezależnie od skali ich skomplikowania i złożoności
 • zrozumiesz różnice pomiędzy metodykami, w celu ich późniejszego właściwego doboru
 • poznasz najlepsze techniki i narzędzia projektowe dobrane pod względem skuteczności zarządzania
 • nauczysz się efektywnie zarządzać zadaniami w projektach
 • dowiesz się, jak realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach ustalonych budżetów
 • dowiesz się jak, dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • zaplanujesz efektywne spotkania zespołu projektowego
 • dowiesz się jak, wykorzystać narzędzia myślowe do zamykania projektów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Sprawdź inne szkolenia w naszej ofercie