SzkolenieBudowanie i efektywne zarządzanie zespołem

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Budowanie i efektywne zarządzanie zespołem skierowane jest do osób, które:

Program szkolenia Budowanie i efektywne zarządzanie zespołem

 1. Wprowadzenie. Cel szkolenia i integracja grupy. Gra Bingo!
 2. Rola i funkcje menadżera (ćwiczenia/dyskusja moderowana):
 • dostosowanie stylów zarządzania do dynamiki zespołu
 • kluczowe kompetencje menadżera
 • klasyka zarządzania: planuj, organizuj, kieruj

3. Rozwijamy kompetencje związane ze skuteczną komunikacją, jako kluczowe narzędzie:

 • kierowania zespołem (ćwiczenia/symulacja/gra zespołowa):
 • komunikacja interpersonalna.
 • Praktyczny trening
  znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji.
 • Punkty zapalne
  aktywne słuchanie w kierowaniu zespołem
  partnerstwo w rozmowie z pracownikiem, czyli jak tworzyć relację
  komunikacja z wykorzystaniem aplikacji elektronicznych – na co zwrócić uwagę?
 • jak przezwyciężać bariery komunikacyjne – ćwiczenia

4. Motywowanie i angażowanie pracowników (ćwiczenia/dyskusja moderowana):

 • budowanie identyfikacji pracownika z firmą
  modele motywacji a wyniki pracownika.
 • Praca nad efektywnością zespołu
  rozpoznawanie i przeciwdziałanie spadku motywacji w pracy
  techniki budowania motywacji vs indywidualna strategia

5. Udzielanie informacji zwrotnej (ćwiczenia/symulacja):

 • kiedy, i jak powinniśmy udzielać informacji zwrotnej?
 • siła informacji zwrotnej od zespołu
  jak budować zaufanie innych, kiedy w grę wchodzą silne emocje
 • ćwiczenia w przekazywaniu pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

6. Delegowanie zadań w praktyce:

 • koncepcje i etapy delegowania zadań pracownikom
  analiza zdolności, możliwości i kompetencji pracowników
 • monitorowanie i kontrola zleconych zadań
  najczęstsze błędy w delegowaniu

7. Konflikt w zespole – nasze blokery, czyli co nas powstrzymuje i wpływa na efektywność zespołu:

 • komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole
 • rozpoznawanie i zapobieganie konfliktowi w jego wczesnej fazie
  style rozwiązywania konfliktów i dopasowywanie ich do sytuacji. Symulacja konfliktu

8. Zakończenie i podsumowanie szkolenia: grupowy feedback, analiza case study.

Najbliższy termin szkolenia

10-11 stycznia
2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

1490 PLN netto/os.

Szkolenie otwarte w formie stacjonarnej w Warszawie
(w razie konieczności szkolenie zostanie zrealizowane w formie online)

Program szkolenia Budowanie i efektywne zarządzanie zespołem

Dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

10-11 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

1490 PLN netto/os.