SzkolenieProfesjonalna i skuteczna obsługa Klienta. Budowanie relacji z Klientem.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Profesjonalna i skuteczna obsługa Klienta. Budowanie relacji z Klientem dedykowane jest dla:

Program szkolenia Profesjonalna i skuteczna obsługa Klienta. Budowanie relacji z Klientem

1. „Wstęp, „logistyka szkolenia” i integracja grupy.

2. Budowanie płaszczyzny komunikacji i znaczenie obsługi Klienta w firmie:
• budowanie relacji  vs proklienckość
• jak budować pozytywny kontakt z Klientem?
• obsługa Klienta a wizerunek firmy
• style komunikacji w relacjach z Klientem

3. Język współpracy, czyli jak zadawać trafne pytania pozwalające zrozumieć Klienta:
• typy Klientów i ich oczekiwania
• umiejętne rozpoznanie potrzeb Klienta, czyli jak zrozumieć Klienta i zostać zrozumianym
• rozmowa, postawa, mimika, gesty… – jak mówić, by być zrozumianym?
• słowa, narzędziem budowania zaufania Klienta

4. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta – jak sobie z nimi radzić?
• trudne sytuacje w obsłudze Klienta; jak unikać tworzenia trudnych sytuacji poprzez odpowiednie reakcje i sposoby reagowania
• interpretacja zachowań Klienta
• fakty vs emocje – jak zachować „zimną krew”? – kluczowe zasady reagowania

5. Podsumowanie warsztatu: sesja pytań i odpowiedzi

Metody szkoleniowe:  ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe, dyskusja, symulacje, zestawy ćwiczeń, pigułki wiedzy

Najbliższy termin szkolenia

24-25 stycznia
2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu OTWARTYM

1090 PLN netto/os.

+ Zapytaj nas o szkolenie zamknięte/ dedykowane

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie
(w razie konieczności szkolenie zostanie zrealizowane w formie online)

Program szkolenia Profesjonalna i skuteczna obsługa Klienta. Budowanie relacji z Klientem.

Zyskasz wiedzę i dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

24-25 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

1090 PLN netto/os.