Szkolenie Zdalna sprzedaż i obsługa Klienta

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Zdalna sprzedaż i obsługa Klienta skierowane jest do:

Program szkolenia Zdalna sprzedaż i obsługa Klienta

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy Uczestnik wypełnia ankietę przedszkoleniową. NASZYM CELEM jest maksymalnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby Uczestników.

1. Wstęp. Omówienie celów szkolenia. Integracja grupy.

2. Zalety i wady zdalnej sprzedaży i obsługi Klienta

3. Typologia Klientów

 • Dopasowywanie technik sprzedaży i obsługi do profilu Klienta
 • Inteligencja emocjonalna podczas pracy z Klientami

4. Motywacja i nastawienie w pracy zdalnej

 • Organizacja pracy zdalnej – jak unikać rozpraszaczy
 • Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne
 • Praca z budowaniem i zmianą nawyków pozwalających na efektywną prace
 • Korzystanie z terminarza i planowanie kolejnych kontaktów z Klientami

5. Komunikacja werbalna i e-mailowa

 • Jak mówić czyli o modulacja, ton głosu
 • Słuchanie ze zrozumieniem, profesjonalne zadawanie pytań
 • Odkrywanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
 • Zasady prawidłowej komunikacji e-mail
 • Elementy komunikacji wpływające na kontrolę przebiegu rozmowy
 • Metody ocieplania kontaktu

6. Techniki skutecznej sprzedaży

 • Budowanie zaufania Klienta i łagodzenie jego zastrzeżeń
 • Sztuka właściwej argumentacji – język korzyści
 • Przełamywanie oporu i obiekcji ze strony Klienta
 • Skuteczna finalizacja sprzedaży
 • Najczęściej popełniane błędy

7. Podsumowanie szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia

24 września 2021 r.

Koszt udziału w szkoleniu

790 PLN netto/os.

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie
(w razie konieczności szkolenie zostanie zrealizowane w formie online)

Program szkolenia Zdalna sprzedaż i obsługa Klienta

Dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

24 września 2021 r.

Koszt udziału w szkoleniu

790 PLN netto/os.