Межкультурный отбор и прием кандидатов

Program szkolenia

POL Międzykulturowa rekrutacja i selekcja pracowników

 1. Wprowadzenie do procesu rekrutacji – maping, czyli kontekst kulturowy, systemowy, dopasowanie kandydatów do istniejącego zespołu.
 2. Główne wzorce międzynarodowe – techniki rekrutacji i selekcji kandydatów
 3. „Kozi róg” – klasyczne pułapki procesu rekrutacji. Case study i symulacje biznesowe.
 4. „Helikopter view” – jak budować obiektywną postawę zewnętrznego widza procesu rekrutacji?
 5. Kompetencje osobiste rekrutera – autodiagnoza stylu i sposobu prowadzenia rozmów.
 6. Postawa spójności, jako czynnik sukcesu osoby rekrutującej.
 7. Manipulacja kandydatów. Jak rozpoznać i sobie z nią radzić?

 

INFORMACJĘ ORGANIZACYJNE:

 • szkolenie w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań Klienta
 • czas trwania: 1 dzień (8h szkoleniowych)
 • szkolenie prowadzone w języku polskim, angielskim, rosyjskim

 • miejsce: centrum szkoleniowo-konferencyjne Green Business Center zaaranżowane w koncepcji biophilic design i/lub w miejscu wskazanym przez Klienta

 

RUS Межкультурный отбор и  прием кандидатов

 1. Введение в процесс трудоустройства – картирование, то есть культурный и системный контекст, сопоставление и введение кандидатов в уже  существующею команду
 2. Основные международные стандарты – прием и отбор кандидатов
 3. Бараний рог – классические ловушки в процессе отбора.
 4. Вертолётное видение: Как принять объективную позицию внешнего зрителя в процессе набора персонала?
 5. Персональные компетенции рекрутера – самодиагностика стиля и способа ведения разговоров
 6. Чувство сплоченности- как фактор успеха рекрутера
 7. Манипуляции кандидатов. Как распознать и справиться с этим?

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Тренинг в форме группового закрытого тренинга в тесном соответствии с требованиями клиента

продолжительность: 1 день (8 часов тренинга)

обучение проводиться на русском языке

место: учебно-конференц-центр Green Business Center, организованный по концепции биофильного дизайна и / или в месте, указанном клиентом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММЫ, ТРЕНЕРА И ЦЕН, индивидуально по запросу клиента.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE PROGRAMU ORAZ WYCENA PRZESYŁANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

 

Kontakt:

adres email: biuro@gbc.waw.pl

tel. +48 796-794-460