Szkolenie Jak założyć działalność gospodarczą i prowadzić firmę?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie Jak założyć działalność gospodarczą i prowadzić firmę skierowane jest do osób, które:

Program szkolenia Jak założyć działalność gospodarczą i prowadzić firmę?

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy Uczestnik wypełnia ankietę przedszkoleniową. NASZYM CELEM jest maksymalnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby Uczestników.


1. Podstawy prawne prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • aktualne informację nt. prowadzenia działalności gospodarczej
 • omówienie rejestracji do wszelkich rejestrów
 • omówienie zasady podlegania do ubezpieczeń społecznych


2. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • analiza planowanego przedsięwzięcia pod względem podatkowym.
 • omówienie kwestii technicznych rejestracji DG do pozostałych rejestrów CEIDG, US, GUS, ZUS (przejście krok po kroku)


3. Środki na sfinansowanie działalności gospodarczej:

 • środki własne vs analiza kosztów i ich rozliczenie
 • źródła finansowania zewnętrzne – dotacje, pożyczki, leasing, kredyt na start dla nowej firmy, dotacje z UP/UE, i in.


4. Forma prawno-organizacyjna prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • czym się różni działalność gospodarcza od pozostałych form np. Sp. z o.o. – analiza kosztów
 • krok po kroku ewidencja podatkowa i dokumentacja


5. Podstawy rachunkowości w firmie:

 • kiedy powstają przychody w firmie, i co wliczamy w koszty?
 • prawidłowe wystawianie dokumentów księgowych
 • zasady rozliczenia z kontrahentami i rozliczenia wewnętrzne związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (zakupy/płatności itd.)


6. Podsumowanie szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia

31 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

790 PLN netto/os.

Szkolenie w formie stacjonarnej w Warszawie
(w razie konieczności szkolenie zostanie zrealizowane w formie online)

Program szkolenia Jak założyć działalność gospodarczą i prowadzić firmę?

Dowiesz się, jak

Informacje organizacyjne

Najbliższy termin szkolenia

31 stycznia 2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu

790 PLN netto/os.