Szkolenia menadżerskie i nowoczesne zarządzanie – klucz do sukcesu

Sekretem sukcesu każdej firmy jest zaangażowana, zmotywowana kadra oraz ustawiczne kształcenie. Rola menadżerów jest w tej kwestii kluczowa. Dlatego tak ważne są szkolenia menadżerskie, jako element ścieżki rozwoju. Podczas szkoleń prezentowane są najnowsze metody zarządzania i wszystkie powiązane z tym zagadnieniem aspekty.

Szkolenia menadżerskie- dlaczego warto uczestniczyć?

Posada menadżera wymaga ciągłego rozwoju, nauki i wdrażania nowych rozwiązań. Powodem jest fakt nieustannych przemian w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Przestarzałe metody “kija i marchewki” odchodzą już do lamusa. Podkreślany jest ich negatywny skutek – zniechęcenie pracowników, niepotrzebna rywalizacja, atmosfera stresu w pracy. Opracowywane są metody coraz bardziej skuteczne. Oprócz tego zmieniają się także same firmy. Powstają nowe działy, grupy podległych pracowników się poszerzają, zmienia się strategia marketingowa firmy. Warto zwrócić uwagę na tą ostatnią kwestię. Polityka personalna firmy musi być postrzegana pozytywnie, jako istotna część wizerunku marki. Kolejnym powodem, dla którego menadżer musi się stale rozwijać są wyniki. Dobre wyniki uzyskiwane są tylko poprzez odpowiednie motywowanie pracowników i zarządzania zespołem! To, jak ich motywować, jest zależne od wiodącego w danym czasie modelu zarządzania oraz jego skuteczności. Z czasem nowoczesne metody są zauważalne wśród większości firm. Pracownicy poszukują takiej placówki, gdzie dobry poziom i nowoczesne metody są widoczne. Istotne są także zdolności przywódcze same w sobie. W roli przywódcy ważne są również komunikacja i negocjowanie. Wbrew ogólnemu postrzeganiu, zasady komunikacji i negocjowania mogą być zaskakujące. Dlatego szkolenia menadżerskie są obowiązkowym punktem na drodze rozwoju każdego szefa zespołu. Dobrze nakreślony cykl rozwojowy jest podstawą sukcesu!

Kierowanie zespołem – szkolenia dla managerów

Menadżer pełni w przedsiębiorstwie rolę kluczową. Wypełnienie wszystkich obowiązków nie będzie możliwe bez świadomego wykorzystywania umiejętności przywódczych. Na uwagę zasługują zwłaszcza następujące kwestie:

 • dlaczego warto rozpoznać własny styl i rozwijać się w tym kierunku?
 • coaching – jak świadomie pełnić rolę szefa?
 • jakie są obowiązki menadżera?
 • w jaki sposób się komunikować?
 • jak zapobiegać konfliktom i niepotrzebnej rywalizacji?
 • w jaki sposób podejmować ważne decyzje?
 • dlaczego ważne jest myślenie strategiczne?

Sekretem sukcesu każdej firmy jest zaangażowana, zmotywowana kadra oraz ustawiczne kształcenie. Rola managerów jest w tej kwestii kluczowa. Dlatego tak ważne są szkolenia menadżerskie, jako element ścieżki rozwoju. Podczas szkoleń prezentowane są najnowsze metody zarządzania i wszystkie powiązane z tym zagadnieniem aspekty.

Szkolenia menadżerskie- dlaczego warto uczestniczyć?

Posada menadżera wymaga ciągłego rozwoju, nauki i wdrażania nowych rozwiązań. Powodem jest fakt nieustannych przemian w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Przestarzałe metody “kija i marchewki” odchodzą już do lamusa. Podkreślany jest ich negatywny skutek – zniechęcenie pracowników, niepotrzebna rywalizacja, atmosfera stresu w pracy. Opracowywane są metody coraz bardziej skuteczne. Oprócz tego zmieniają się także same firmy. Powstają nowe działy, grupy podległych pracowników się poszerzają, zmienia się strategia marketingowa firmy. Warto zwrócić uwagę na tą ostatnią kwestię. Polityka personalna firmy musi być postrzegana pozytywnie, jako istotna część wizerunku marki. Kolejnym powodem, dla którego menadżer musi się stale rozwijać są wyniki. Dobre wyniki uzyskiwane są tylko poprzez odpowiednie motywowanie pracowników i zarządzania zespołem! To, jak ich motywować, jest zależne od wiodącego w danym czasie modelu zarządzania oraz jego skuteczności. Z czasem nowoczesne metody są zauważalne wśród większości firm. Pracownicy poszukują takiej placówki, gdzie dobry poziom i nowoczesne metody są widoczne. Istotne są także zdolności przywódcze same w sobie. W roli przywódcy ważne są również komunikacja i negocjowanie. Wbrew ogólnemu postrzeganiu, zasady komunikacji i negocjowania mogą być zaskakujące. Dlatego szkolenia menadżerskie są obowiązkowym punktem na drodze rozwoju każdego szefa zespołu. Dobrze nakreślony cykl rozwojowy jest podstawą sukcesu!

Kierowanie zespołem – szkolenia dla managerów

Menadżer pełni w przedsiębiorstwie rolę kluczową. Wypełnienie wszystkich obowiązków nie będzie możliwe bez świadomego wykorzystywania umiejętności przywódczych. Na uwagę zasługują zwłaszcza następujące kwestie:

 • dlaczego warto rozpoznać własny styl i rozwijać się w tym kierunku?
 • coaching – jak świadomie pełnić rolę szefa?
 • jakie są obowiązki menadżera?
 • w jaki sposób się komunikować?
 • jak zapobiegać konfliktom i niepotrzebnej rywalizacji?
 • w jaki sposób podejmować ważne decyzje?
 • dlaczego ważne jest myślenie strategiczne?

Dlaczego kadra jest podstawą? Delegowanie zadań

Podstawowym celem szkolenia dla managerów jest nauka prawidłowego zarządzania zespołem i pogłębianie umiejętności menadżerskich. Wiedza ta dotyczy między innymi motywowania pracowników, delegowania zadań, zarządzanie projektami i egzekwowania zadań. Przede wszystkim, menadżer musi rozdzielać zadania. Osoba zarządzająca, która ma trudności z tą kwestią jest dosłownie przygnieciona obowiązkami. Wszystkie te zadania ktoś musi wykonać i jest to najczęściej właśnie menadżer. Można w ten sposób doprowadzić do sytuacji, w której wyniki nie będą zadowalające. Ponadto, wykończony pracą szef prezentuje najczęściej postawę, która nie motywuje pracowników. Wręcz przeciwnie! Aby skutecznie motywować nie wystarczy tylko komunikacja i nagradzanie. Konieczna jest pozytywna postawa i zapał. Dlatego konieczne jest delegowanie zadań i zarządzanie projektami. Znajomość konkretnych zasad delegowania i postępowanie zgodne ze sprawdzonym schematem to klucz do udanej współpracy. Szkolenie dla managerów to dobry sposób, by zapoznać się z tymi tajnikami i uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania:

 • kiedy należy zlecić wykonanie zadania?
 • zarządzanie projektami – komu powierzyć zadanie?
 • jak zapobiec wykonywaniu zadań na ostatnią chwilę?
 • jak monitorować realizację zadania?
 • motywowanie pracowników oraz jak robić to skutecznie?
 • w jaki sposób nagradzać?

Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenie menadżerskie to sposób na odświeżenie wiedzy z zakresu zarządzania poprawa umiejętności menadżerskich. Obecne koncepcje są niezwykle korzystne zarówno dla pracowników, jak też menadżerów. Kadra menadżerska i pracownicza jest bowiem postrzegana jako kluczowa grupa, odpowiedzialna za pozytywne wyniki biznesu. Współcześnie doceniono więc potencjał każdego pracownika. Szkolenie menadżerskie pozwoli przybliżyć także, jak ważne jest ustawiczne kształcenie kadry i tak zwany rozwój talentów. Istotne są przede wszystkim kompetencje i cykle rozwojowe kadry. Konieczna jest wiedza z zakresu zarządzania tymi kompetencjami. Wiele firm wprowadza także marketing wewnętrzny oraz marketing stanowisk pracy. Pozyskiwanie pracowników i podtrzymywanie z nimi dobrych relacji jest bowiem równie ważne, jak pozyskiwanie klientów. Ponadto obecnie podkreśla się, że zaangażowanie pracownika nie może oznaczać rezygnacji z życia prywatnego. Oprócz tych kwestii duży nacisk kładzie się także na wspomniane już delegowanie pracowników. Każdy z nich ma prawo do rozwoju i stopniowego przejmowania obowiązków kadry zarządzającej. Osoby na wyższych stanowiskach również stawiają na dalszy rozwój kariery i rozwój osobisty. Istotne jest także zarządzanie wiekiem, dlatego warto wiedzieć, jakie w tej kwestii rozwiązania są proponowane. Zmienia się system motywacji i nagradzania. Nagroda nie musi już oznaczać zwiększonych nakładów finansowych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że relacje pomiędzy szefem i pracownikami stają się bardziej przyjacielskie. W jaki sposób wprowadzić te zmiany i określić strategie? Tego dowiecie się Państwo na szczegółowym szkoleniu menadżerskim.

Szkolenia dla managerów – jakie wybrać?

Szkolenia menadżerów to podstawa sukcesu każdej firmy. Odpowiednia realizacja zadań menadżera skutkuje motywacją i zaangażowaniem wśród pracowników. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki! Zapraszamy więc do zapoznania się z ofertą profesjonalnych szkoleń menadżerskich.

W ofercie posiadamy zarówno szkolenia otwarte jak i szkolenia zamknięte. Wszystkie menadżerskie szkolenia są tak skonstruowane aby odświeżyć i zaktualizować wiedzę teoretyczną oraz zwierają praktyczne warsztaty aby poprawić menadżerskie zarządzanie w każdej firmie. Nasze doświadczenie oraz odpowiednio dobrany program sprawiają, że ze wszyscy uczestnicy wyniosą nowe, dobre praktyki aby osiągać założone cele.SPRAWDŹ WSZYSTKIE SZKOLENIA MENADŻERSKIE