Szkolenie z komunikacji – dlaczego warto?

Dzielenie się informacjami jest jednym z podstawowych wymiarów komunikacji. Oczywiście podstawowym warunkiem do przekazywania wiadomości jest posługiwanie się tym samym językiem. Istnieje jednak wiele innych czynników, które wpływają na jakość przekazywanego komunikatu i jego zrozumiałość oraz efektywność. Zapoznanie się z nimi, ich nauka i ćwiczenia pozwalają nabyć kompetencję precyzyjnego formułowania myśli, pomysłów oraz oczekiwań wobec innych ludzi. Budowania komunikatu tak, żeby spełniał on założone intencje to cenna umiejętność, która przydaje zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Strategia budowania dobrych relacji

Komunikacja personalna to nie tylko przekazywanie informacji. To również informowanie, jaki stosunek emocjonalny mamy do poruszanego tematu, jakimi jesteśmy osobami oraz jaki stosunek żywimy do samego rozmówcy. Wspomniana relacja między nadawcą i odbiorcą na drodze komunikacji ulega ciągłym zmianom i podlega wpływom różnorodnych czynników. Z wielu z nich nie zdajemy sobie sprawy. Szkolenie z komunikacji, oferowane przez naszą firmę, pozwala kursantom uwrażliwić się na elementy, które mają kolosalne znaczenie w budowaniu wrażenia u odbiorcy.

Pozytywne wrażenie to baza dla stworzenia dobrych relacji i tkania sieci przydatnych kontaktów. Na naszym kursie zapoznamy Państwa ze sposobami, które ułatwiają ich zbudowanie. Podczas szkolenia z komunikacji nie tylko przekazujemy wiedzę, ale też uczymy, jak zastosować nabytą teorię w praktyce.

Komunikowanie się w sytuacjach zawodowych – waga dobrej komunikacji w miejscu pracy

Pozytywne relacje między pracownikami to podstawa, bez której niemożliwe byłoby stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Często takie środowisko pozwala wykonywać obowiązki efektywniej i z większym zaangażowaniem. Odpowiednia komunikacja to kluczowy element funkcjonowania firmy. Dotyczy to zarówno komunikacji między pracownikami (komunikacji poziomej), jak i też komunikacji między przełożonymi a pracownikami (pionowej).

W programie naszego szkolenia z komunikacji nie mogło zabraknąć porozumiewania się w sytuacjach zawodowych. Jeśli jest ono właściwe, pozwala zbudować wzajemną więź między zatrudnionymi osobami, nauczyć słuchania i jasnego komunikowania wiadomości, zapobiegać konfliktom (lub sprawniej je rozwiązywać). Umiejętne komunikowanie się w sytuacjach zawodowych przejawia się też w sprawnym przepływie informacji i w lepszym koordynowaniu procesów. W trakcie szkolenia podamy wskazówki, które pozwolą zbudować relację współpracy. Skupimy się m.in. na funkcjonowaniu zespołu, rolach, które pełną jego członkowie, rozwiązywaniu problemów i na metodach motywowania grupy.

Komunikacja kluczem do zwiększenia własnej skuteczności

Chociaż część naszego szkolenia z komunikacji dotyczy środowiska służbowego, to wiedzę, która się z Państwem podzielimy, wykorzystać można w bardzo wielu sytuacjach. Poznanie zróżnicowanych niuansów komunikacji pozwoli zwiększyć własną skuteczność, która nie dotyczy jedynie kwestii zawodowych. Umiejętność identyfikowania barier w porozumiewaniu się i wiedza o tym, jak je zlikwidować to niezwykle cenna umiejętność, którą wykorzystywać można w ciągu całego życia.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak ogromną rolę odgrywają kontakty międzyludzkie w procesie spełniania się zawodowego i prywatnego. Nasze szkolenie z komunikacji pozwoli w łatwiejszy sposób osiągać wyznaczone cele oraz nauczy budować komunikaty świadczące o profesjonalizmie i pewności siebie. Skupiając się na tym zagadnieniu, poruszymy m.in. takie kwestie jak: trafne odczytywanie i nadawanie sygnałów pozawerbalnych czy walka z przeszkodami, które negatywnie wpływają na skuteczność komunikacji.

Strategia prowadzenia komunikacji, czyli jak najsprawniej osiągnąć zamierzone cele?

Skupiając się na strategii komunikowania się, warto zwrócić uwagę na rolę nadawcy, odbiorcy oraz na konkretne elementy, które są częścią tego procesu. Tych kwestii nie zabraknie na naszym szkoleniu z komunikacji. Przybliżymy Państwu etapu tworzenia strategii komunikacji. To szczególnie istotny aspekt działania firmy czy grupy.

Brak strategii prowadzenia komunikacji może uniemożliwić skonstruowanie pożądanego przekazu, dobór odpowiednich narzędzi oraz, co za tym idzie, osiągnięcie założonych celów. Nasze szkolenie z komunikacji ma pomóc zdiagnozować cel, wybrać narzędzia oraz tak dobrać strategię, aby komunikacja uznana była za efektywną przez wszystkie strony.

Dlaczego usprawnienie komunikacji jest niezbędną kompetencją miękką?

W miarę upływu lat do listy swoich osiągnięć można dopisać coraz to więcej umiejętności twardych. W wielu przypadkach to one, w swojej udoskonalonej wersji, pozwalają wykonywać obowiązki służbowe. Nie są to jednak jedyne gwaranty sukcesu i spełnienia się zawodowego. Liczy się bowiem nie tylko wiedza, ale również to, w jaki sposób potrafi się ją zaprezentować i wykorzystywać w kontakcie z innymi.

Umiejętność komunikowania się ze współpracownikami pozwala sprawniej realizować zadania i wykreować środowisko, które sprzyja wypełnianiu obowiązków. Usprawnienie komunikacji z przełożonymi z kolei pozwala jasno zaprezentować swoje oczekiwania, precyzyjnie konstruować pytania/odpowiedzi oraz stworzyć profesjonalne forum do wymiany zdań.

Bogaty program szkolenia i wykwalifikowana kadra

Program naszego szkolenia z komunikacji został skonstruowany w taki sposób, aby w całościowy sposób przedstawić tematykę komunikacji międzyludzkiej i wzbogacić uczestników kursu w konkretne narzędzia, usprawniające komunikowanie się w różnorodnych sytuacjach. Priorytetowo traktujemy sposób przekazywania wiedzy. Właśnie dlatego nasze szkolenia bazują tylko na rzetelnych informacjach, które swoje źródło mają w publikacjach światowych autorytetów z dziedziny komunikacji interpersonalnej.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie komunikacji. Wykładający eksperci posiadają szeroką wiedzę teoretyczną, ale również stosują ją na co dzień w praktyce. Ta praktyczna strona to ważny element zajęć. Zależy nam, żeby nasze szkolenia z komunikacji mogły w wymierny sposób przełożyć się na poprawę komunikacji uczestników zajęć, i żeby w pełniejszy sposób mogli oni realizować swoje cele prywatne i zawodowe. Priorytetowo traktujemy komfort i zadowolenie uczestników szkolenia. Wierzymy, że doświadczenie i profesjonalne podejście pozwala nam nieustannie poszerzać grono zadowolonych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, chętnie pomożemy pozbyć się wszelkich wątpliwości.