Szkolenie z zarządzania zespołem. Jak wzmocnić swój autorytet wśród pracowników w dobie kryzysu?

Jeszcze nie zdarzyło się tak, by trener wygrał mecz bez zmotywowanej i dobrze współpracującej ze sobą drużyny. Podobnie jest z szefem – żaden prawdziwy szef nie jest nim bez ludzi, którymi zarządza. Budowanie autorytetu wśród zatrudnionej kadry bywa niezwykle czasochłonnym i skomplikowanym procesem. Niemniej jednak wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, by stać się szanowanym i poważanym przełożonym, który prowadzi swój zespół po drabinie sukcesu na sam szczyt. Jak w prosty sposób uzyskać należyty szacunek u podwładnych? Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z zarządzania zespołem?

Co to jest i jakie rodzaje autorytetu wyróżniamy?

Słowo “autorytet” pochodzi od łacińskiego “auctoritas” i wolnym tłumaczeniu oznacza władzę oraz powagę moralną rozumianą jako prestiż, powagę oraz posłuch. Biorąc pod uwagę ten fakt, łatwo można spostrzec, iż osoba będąca autorytetem dla innych jest przede wszystkim szanowana, a każde wydane przez nią polecenie wykonywane jest zgodnie z wydanymi przez nią zaleceniami i pełnym zaangażowaniem. 

Z punktu widzenia relacji na linii przełożony-pracownik oraz sposobu zarządzania wyróżniamy autorytet formalny oraz autorytet nieformalny. Pierwszy z nich wynika z pełnionej funkcji, oraz formalnego jej charakteru w strukturze hierarchii całego przedsiębiorstwa. Prościej mówiąc, autorytet formalny posiada osoba, która została awansowana lub wybrana w procesie rekrutacji zewnętrznej na stanowisko szefa zarządzającego grupą ludzi (np. kierownik, brygadzista, prezes lub dyrektor). Autorytet nieformalny potocznie określany mianem autorytetu rzeczywistego odnosi się do realiów panujących w danej firmie oraz tego, w jaki sposób pracownicy postrzegają swojego przełożonego. 

Jak budować autorytet wśród pracowników?

To pytanie zadaje sobie wiele osób zajmujących stanowisko kierownicze, które na co dzień koordynują zespołem pracowników. Niestety nie istnieje jeden przepis na budowanie autorytetu wśród zatrudnionej kadry. Niemniej jednak do najważniejszych czynników odpowiedzialnych za jego efektywne budowanie zaliczyć możemy posiadane kompetencje, czyli zdobytą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. 

Budowanie autorytetu w dużej mierze uzależnione jest od relacji panujących pomiędzy osobą zarządzającą a podwładnymi. Im są one lepsze, tym silniejszy jest autorytet szefa. Dlatego też tak bardzo ważne jest budowanie trwałych i mocnych relacji ze współpracownikami, opartych na lojalności i szczerości. Szef, który nieustannie motywuje swój zespół, a dodatkowo nie przypisuje sobie wszystkich zasług, może pochwalić się ogromnym uznaniem w oczach zatrudnionych pracowników. Oprócz tego dobry szef powinien mieć zdolności umiejętnego egzekwowania i rozliczania zleceń powierzonych całemu zespołowi lub poszczególnym jego członkom.  W sytuacji, kiedy czujemy się niepewnie w roli osoby zarządzającej ludźmi, wówczas warto rozważyć możliwość doszkolenia się w tym zakresie. 

Co zyskasz dzięki szkoleniu z zarządzania zespołem?

Podjęcie decyzji o wzięciu udziału w profesjonalnych szkoleniach biznesowych niesie ze sobą wiele korzyści, które pozytywnie wpływają na rozwój kariery zawodowej, poprzez usprawnienie funkcjonowania prowadzonego przedsiębiorstwa. Szkolenia oferowane przez Green Business Center prowadzone są przez ekspertów posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem i budowania wiarygodnych relacji na linii przełożony-pracownik. 

Głównym celem szkolenia “Budowanie relacji i pracownikiem i zarządzanie zespołem” jest przekazanie uczestnikom odpowiednich informacji, dzięki którym nabędą oni umiejętność efektywnego sposobu delegowania zadań do zespołu, co jest jednym z kluczowych czynników sprawnie działającego biznesu. Rozdzielanie zadań pomiędzy poszczególnych pracowników, wbrew pozorom nie jest tak proste, jakby mogło nam się wydawać. Wyznaczenie niekompetentnego pracownika do realizacji określonego zlecenia, może narazić firmę na duże straty. 

Oprócz tego na szkoleniu poruszany jest także temat umiejętnego rozpoznawania dojrzałości pracownika pod względem motywacji i kompetencji. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób należy komunikować priorytety w zakresie nawiązanej współpracy, tak by wiadomości przekazywane pracownikom zostały przez nich jasno zrozumiane. 

Kto powinien zdecydować się na szkolenie?

Szkolenia prowadzone w Green Business Center z zakresu budowania relacji z pracownikiem i zarządzania zespołem rekomendowane są przede wszystkim:

  • kadrze zarządzającej,
  • osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności w kierunku prawidłowej organizacji i motywowania zespołu oraz zarządzania ludźmi. 

Profesjonalne szkolenia menedżerskie organizowane przez Green Business Center to jeden z najprostszych sposobów, na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym szybko i skutecznie zbudujemy autorytet wśród pracowników, jednocześnie usprawniając komunikację w zespole.