Szkolenie zarządzania zespołem – jak zostać liderem zespołu?

Efektywne zarządzanie zespołem nie jest związane po prostu z tytułem kierownika czy menadżera. To umiejętność wpływania na ludzi tak, żeby motywacja pracowników i wiara we własne siły nieustannie rosła. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie na początku tej drogi. Dlatego warto poszukać skutecznych metod radzenia sobie z takimi sytuacjami. Szkolenie zarządzania zespołem z pewnością w tym pomoże.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia z zarządzaniem zespołem?

Najkrótszą drogą do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie, jest znaleźć osobę, która już to zrobiła i uczyć się od niej. Chociaż brzmi to, jak wyświechtany frazes, to wciąż jest aktualny i prawdziwy. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja, kiedy w grę wchodzi kierowanie zespołem. Najszybciej osiągniemy upragnione efekty, jeśli skorzystamy z pomocy najlepszych ludzi w branży.

Właśnie dlatego warto rozważyć szkolenie z zarządzania zespołem. W większości przypadków prowadzą je praktycy, a nie teoretycy. Oznacza to, że przez lata wypracowywali pewne strategie działań, które teraz przynoszą efekty. Jest to wiedza, której używają każdego dnia, żeby dźwignąć swój biznes na jeszcze wyższy poziom. Kiedy przyjrzymy się ich zespołom, zauważymy ludzi wypełnionych pasją i skupionych na celu. To zgrana grupa, która wie, dokąd zmierza i jak tam dotrze.

Są jeszcze inne powody, dla których warto pójść na takie szkolenie. Zarządzanie zespołem wiąże się z szeregiem umiejętności, które w kompleksowy sposób zostaną nam tam przekazane. Będziemy wiedzieć, czym się różni prowadzenie grupy demokratyczne od monarchicznego. Dowiemy się, jak zbudować solidny autorytet, żeby pracownicy chętnie wykonywali nasze polecania. Poznamy od podszewki, kim tak naprawdę jest charyzmatyczny lider zespołu, jakie cechy charakteru powinien posiadać i jaki może mieć wpływ na swoich ludzi.

Czym jest zarządzanie zespołem?

Rolę, którą odgrywa lider w zarządzaniu zespołem świetnie widać w przypadku gier stymulacyjnych. Jedna z nich nazywa się “Pułapka na myszy”. Zasady są proste – celem gry jest zdobycie cukierków rozrzuconych na ziemi. Problem polega na tym, że wszyscy oprócz lidera mają zawiązane oczy. Dodatkowo wokół rozstawione są pułapki.

Dzięki temu prostemu obrazowi możemy sobie uświadomić, jak istotną funkcję pełni menadżer. To on ma szeroką perspektywę na biznes, której pracownicy nie są w stanie dostrzec. Widzi nagrodę, do której cały zespół zmierza i prowadzi do jej zdobycia. Jednocześnie jest świadomy niebezpieczeństw, które można spotkać po drodze.

Dlatego lider to osoba, która w ostatecznym rozrachunku służy innym ludziom. To, że częścią jego pracy jest delegowanie zadań, nie oznacza, że używa tego do zdobycia władzy i pozycji. Wręcz odwrotnie, kierowanie zespołem polega na doprowadzeniu ludzi do miejsca, w którym oni doświadczą sukcesu. Motywowanie pracowników jest jednym ze sposobów, żeby uwolnić w nich pełen potencjał. Lider z prawdziwego zdarzenia będzie zabiegał o to, żeby wszyscy w grupie stali się najlepsi w tym, co robią.

Jakie są podstawowe style zarządzania zespołem?

Żeby profesjonalnie prowadzić swoich ludzi do sukcesu, musimy docenić rolę fachowego szkolenia. Zarządzanie wiąże się z odpowiedzialnością, a żeby jej sprostać, potrzebujemy konkretnych umiejętności. Jednak efektywne zarządzanie zespołem nie oznacza tylko jednej metody. Co więcej, stylów prowadzenia jest bardzo wiele. Każdy z nich ma swoje wady i zalety.

Daniel Goleman (psycholog, który napisał bestseler “Inteligencja emocjonalna”) pogrupował sposoby prowadzenia zespołem na sześć podstawowych stylów:

 1. Demokratyczny – w głównej mierze polega na pytaniu pracowników o ich opinię. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem sprawia, że atmosfera w zespole jest bardzo sympatyczna, a lider otrzymuje często innowacyjne pomysły, które mogą usprawnić prowadzenie biznesu. Kłopot polega na tym, że czas wysłuchania wszystkich, jest bardzo długi. W kryzysowych sytuacjach nie ma na to miejsca.
  Afiliacyjny – to jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań. Menadżer dąży do harmonii w zespole. Dlatego szybko reaguje na ewentualne konflikty. Dodatkowo często chwali i premiuje zaangażowanie i ciekawe pomysły. W tym stylu niezbędne jest ograniczenie procedur do minimum. Należy również uważać na pracowników, którym nie zależy na swoich obowiązkach. Aprobata złych zachowań doprowadza do rozleniwienia i zmniejszenia efektywności.
 2. Autorytarny (wizjonerski) – w tym przypadku chodzi przede wszystkim o zarażenie ludzi wizją. Motywacja pracowników, kiedy widzą zaangażowanego lidera, który wie, dokąd zmierza, znacznie rośnie. Taka metoda sprowadza szybko duże efekty w sferze biznesu, a pracownicy czują się ważną częścią zespołu, a nie jedynie siłą roboczą.
 3. Trenerski – chodzi tutaj o to, żeby nieustannie podnosić kwalifikacje członków zespołu. Poprzez liczne szkolenia (zarządzanie zespołem jest dobrym tego przykładem) nawet najsłabsi pracownicy wkrótce stają się filarami całej firmy. Dzięki temu można osiągać cele, które wymagają najwyższych kompetencji. Kłopot pojawia się wtedy, kiedy brakuje osób do rozwijania najsilniejszych jednostek. Lider nie ma czasu, żeby się w nich zaangażować, więc ich przestają iść do przodu. Dodatkowo przy braku dodatkowych bodźców motywujących, może skutkować opuszczeniem firmy i przejściem do konkurencji.
 4. Nakazowy – można go spotkać np. w wojsku. Decyzje i polecenia szefa muszą być bezwzględnie wykonane. Pomysły i inicjatywa pracownika się nie liczą. Wymagane jest posłuszeństwo. Chociaż zadania wykonywane są zgodnie z zamysłem przełożonego, to atmosfera w zespole jest ciężka. Ludzie tracą zainteresowanie wykonywaniem czegokolwiek ponad swoje obowiązki. Najczęściej kończy się to zmianą przedsiębiorstwa.
 5. Procesowy – najważniejsze w tej sytuacji jest to, żeby przestrzegać wyznaczonych standardów. Szef stawia siebie jako przykład skuteczności danych metod. Jednocześnie nie ma tu miejsca na pomysły pracowników. Wszystko ma być wykonane według wcześniej ustalonego wzoru działania. Autorytet lidera upada, kiedy pracownicy widzą, że szef sam nie spełnia standardów, których wymaga.

Bycie dobrym menadżerem wymaga łączenia i wykorzystywania wszystkich stylów w zależności od konkretnej sytuacji. Dlatego tak ważne są szkolenia z zarządzania zespołem. To właśnie tam, w kontrolowanych warunkach, pod okiem profesjonalisty uczymy się, jak wykorzystać wszystkie te style w czasie naszej działalności. Prawdziwą sztuką nie jest tylko znać je, ale i umieć wykorzystać dokładnie wtedy, kiedy to jest naprawdę niezbędne.

Dziedziny i techniki zarządzania zespołem.

Zarządzanie zespołem wymaga wykorzystania konkretnych narzędzi. Im lepiej je opanujemy, tym szybciej zbudujemy silny zespół, zdolny do wykonania nawet najtrudniejszych zadań. Najważniejsze techniki to m.in.:

 1. Budowanie autorytetu – żeby którykolwiek styl mógł być skutecznie używany, szef musi być przez pracowników poważany. Aby to osiągnąć potrzeba niezwykłej konsekwencji i zaangażowania. Przede wszystkim lider musi znać się na swoim fachu. Tylko szerokie kompetencje zagwarantują szacunek ludzi w firmie. Menadżer powinien być osobą, która zna odpowiedzi na trudne pytania i umie pomóc w największej potrzebie. Jednocześnie przestrzega wyznaczonych przez siebie zadań. Jest spójny w tym, co mówi i robi.
 2. Motywowanie pracowników – ludzie mają pięć podstawowych potrzeb, które muszą być spełnione, żeby zaangażowali się w daną inicjatywę. Są to: osiągnięcia, władza, przynależność, bezpieczeństwo, nowe wrażenia i uznanie. Po profesjonalnym szkoleniu z zarządzania zespołem będziemy w stanie odczytać potrzeby naszych ludzi i wykorzystać je, żeby podnieść ich do poziomu, na którym chętnie wychodzą z własnymi inicjatywami.
 3. Delegowanie zadań – w tym wypadku najpopularniejszą techniką jest wyznaczanie celów SMART. Jest to skrót, który można rozwinąć w ten sposób: Skonkretyzowany, Mierzalny, Osiągalny, Istotny, Określony w czasie (z ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – specific). Korzystanie z tej metody jest kluczowym elementem do sukcesu naszej firmy. W większości przypadków zadanie nie będzie wykonane prawidłowo (albo w ogóle), jeśli nie będzie wiadomo, co trzeba zrobić. W sytuacji, kiedy nie będziemy mogli sprawdzić rezultatów, nie ocenimy pracy naszych ludzi. Cel, który jest ponad możliwości danej jednostki, doprowadzi do niepotrzebnej frustracji i zniechęcenia. Jeżeli będzie to coś mało istotnego, ciężko wymagać, żeby ktoś się w to w pełni zaangażował. Natomiast bez wyznaczonego terminu prace mogą być przedłużane w nieskończoność
 4. Rozwiązywanie konfliktów – jest to najmniej przyjemna, a zarazem nieunikniona część prowadzenia firmy. Oczywiście przy skutecznym zarządzaniu zespołem można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kłótni. Jednak nie da się tego usunąć całkowicie. Dobry lider wie, jak rozwiązać tego rodzaju sytuacje. Ważne jest, żeby poznać osobowość stron konfliktu. Wymaga to wiedzy psychologicznej, ale dzięki temu będziemy mogli zareagować w sposób, który szybko doprowadzi do weliminowania problemu. Najbardziej znaną techniką jest konfrontacja. Polega ona na ustaleniu przyczyny problemu i umówieniu się z drugą osobą na rozmowę. Ma ona na celu wyjaśnienie sytuacji, zrozumienie drugiej strony i zaproponowanie rozwiązania.
 5. Informacja zwrotna – jest to bardzo ważne zarówno w przypadku motywacji pracowników, jak i rozwiązywania konfliktów. Nieodpowiednio przeprowadzony feedback doprowadzi tylko do rozgoryczenia. Natomiast jego celem jest stworzenie przestrzeni, w której człowiek poprawia niewłaściwe zachowanie oraz jeszcze chętniej angażuje się w poprawne. Znana jest metoda tzw. kanapki. Polega ona na wyrażeniu w pierwszej kolejności pozytywów np. “lubię, jak zaczynasz rozmowę z klientami, widzę, że szybko łapiesz z nimi kontakt”. Następnie dokładnie wyrażamy to, co chcemy, żeby pracownik poprawił np. “Chcę, żebyś szybciej przechodził z klientami do konkretów. Dzięki temu będziesz jeszcze bardziej efektywny”. Rozmowę kończymy kolejną pochwałą np. “Jestem pod wrażeniem Twoich dotychczasowych wyników. Dobra robota!”

Podsumowanie

Wiemy już, że rola menadżera nie jest prostym zadaniem. Wymaga ogromnego przygotowania i zaangażowania. Pokazaliśmy, jak trudne może być zarządzanie zespołem. Szkolenie natomiast może nas do tego doskonale przygotować. Okazuje się, że nie ma jednego określonego stylu kierowania zespołem. Żeby być efektywnym w pracy, należy operować wszystkimi i dostosowywać je do konkretnych osób i sytuacji.

Ponadto lider musi skupić się na określonych dziedzinach takich jak: motywowanie pracowników, delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie autorytetu. Każda z tych sfer wymaga od nas wielu technik, dzięki którym osiągniemy najlepsze rezultaty. Są to m.in.: spójność w mówieniu i działaniu, znajomość i zaspokajanie podstawowych potrzeb pracownika, zasada SMART, metoda konfrontacji oraz technika tzw. kanapki.

To wszystko da nam szkolenie z zarządzania zespołem. Profesjonalni instruktorzy przeprowadzą nas przez wszystkie najważniejsze zagadnienia. Upewnią się również, że zapamiętamy przekazaną wiedzę i opanujemy niezbędne umiejętności.