Wellbeing – jak prowadzić go w swojej firmie?

Zarządzanie zespołem i dbanie o atmosferę w zespole w swojej firmie nigdy nie było trudniejsze niż w XXI wieku. Pracownicy niemal każdego dnia są narażeni na stresowe sytuacje, konieczność dotrzymywania napiętych deadlinów oraz łączenia życia zawodowego z życiem osobistym. Znalezienie balansu oraz najefektywniejszego stylu pracy jest trudne, dlatego pracodawcy powinni pomóc swoim pracownikom poprzez wprowadzenie strategii wellbeing w swojej firmie. Czym jest wellbeing? Czego oczekują nasi pracownicy? Jak zwiększyć ich satysfakcję z pracy?

Co to jest wellbeing – definicja

Wellbeing to termin pochodzący z języka angielskiego, który w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy: dobrostan, dobre samopoczucie i zadowolenie. Mianem wellbeingu można więc określić stan lub sytuację, w której czujemy się komfortowo. Teorią wellbeingu jest holistyczne podejście i spojrzenie na potrzeby człowieka i jego samopoczucie. Według twórców teorii idealna sytuacja dla wellbeingu występuje, gdy człowiek wykorzystuje swój potencjał, posiada odporność psychiczną, radzi sobie ze stresem, odczuwa radość i zadowolenia z życia. Wliczamy w to także samoocenę, to czy czujemy się wartościowi, doceniamy swoje osiągnięcia oraz mamy silne relacje, które mają na nas pozytywny wpływ. Co składa się na dobrostan człowieka?

Wellbeing theory (zwany także jako PERMA) to przedstawienie modelu dobrostanu. Został stworzony przez prof. Martina Seligmana, który starał się określić, co odpowiada za zadowolenie i szczęście człowieka.

  • P: Positive emotions (pozytywne emocje)
  • E: Engagement (zaangażowanie)
  • R: Relaionships (relacje)
  • M: Meaning (poczucie sensu / znaczenia)
  • A: Achievement / Accomplishment (osiągnięcia i docenienie tego, co się robi)

Wellbeing, a życie zawodowe i kariera

No dobrze, otrzymaliśmy listę elementów, odpowiadających za szczęście człowieka, ale jak się to odnosi do życia zawodowego i dlaczego to tak istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy? W praktyce bardzo dużo, ponieważ osoby, które są zadowolone z pracy i gotowe do wkładania całego swojego serca w pracę z klientami oraz w wykonywanie swoich obowiązków, są najważniejszym elementem rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Osoby wkraczające na rynek pracy oczekują, że uda im się znaleźć zatrudnienie w ciekawej pracy z empatycznym szefem, gdzie będą mogli czuć się bezpiecznie i stale rozwijać swoje umiejętności. Ile osób faktycznie pracuje w takich warunkach? Niestety zdecydowanie zbyt mało. Miliony pracowników na świecie pracują w ciągłym stresie i przybywają do miejsca zatrudnienia jedynie z konieczności zarobkowych. Jeżeli  jednak zależy nam na rozwoju firmy, powinniśmy starać się to zmienić.

Holistyczne podejście do pracowników – jak dbać o pracowników?

Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni postawić sobie bardzo silny cel wspierania dobrostanu podwładnych oraz traktowanie ich w taki sposób, jak sami chcieliby być traktowani. Bardzo istotne jest także indywidualne podejście do każdego z pracowników – każdy z nas jest inny i wyznaje różne przekonania i ma inne potrzeby. Musimy więc zwrócić uwagę na to, czego pragnie i w jakich warunkach chce pracować każdy z zatrudnionych. Płeć, wiek, zainteresowania, doświadczenie oraz osobowość to najważniejsze czynniki, które określają optymalny styl pracy, oczekiwania, ilość czasu poświęcanego na pracę oraz motywację. Aby zapewnić wellbeing w swojej firmie, powinniśmy więc zrobić wszystko, aby wyeliminować czynniki stresogenne i obniżające morale zespołu i w tym samym czasie zapewnić takie warunki, aby każdy mógł spełniać się w swojej pracy.

Czego oczekują nasi pracownicy od pracy?

Każdy z nas jest różny, jednak możemy wyróżnić kilka elementów kluczowych dla zadowolenia z pracy. Są nimi:

  • Sens (Purpose)– radość i satysfakcja z wykonywanej pracy
  • Finanse (Financial)– stabilność finansowa i możliwość zarabiania pieniędzy zapewniających życie na godnym poziomie
  • Relacje (Social)– dobra atmosfera i relacje z innymi współpracownikami
  • Zdrowie fizyczne (Phisical)– dobre zdrowie, aktywność fizyczna
  • Społeczność (Community)– poczucie przynależności do większej, wspierającej się nawzajem grupy

Jak wprowadzić wellbeing w swojej firmie?

Pierwszym krokiem do stworzenia w firmie odpowiedniej atmosfery jest zwrócenie uwagi na to, kim są nasi pracownicy, nie tylko z perspektywy osób wypełniających obowiązki i pracujące nad projektami w zespole. Powinniśmy poznać ich cele oraz to, co motywuje ich do pracy. Możemy zapewnić lepsze warunki rozwojowe, np. szansa awansu, praca nad kreatywnymi zadaniami oraz otrzymywanie nowych obowiązków (w kręgu ich zainteresowań).

W ostatnich latach rośnie także eko trend, czyli postawa proekologiczna. Ludzie w każdym wieku zaczynają zwracać większą uwagę na środowisko i swoje najbliższe otoczenie. Jeżeli zależy nam na ich zadowoleniu i lojalności firmy, powinniśmy sprawić, aby świadomość proekologiczna zespołu była doceniona i jeszcze bardziej zaangażować się w akcje organizowane na rzecz ochrony środowiska. Jeszcze jednym ciekawym sposobem na poprawę wellbeing pracowników są dodatkowe szkolenia w zakresie zarządzania stresem. Życie w XXI wieku jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy zmuszeni do znacznie szybszego funkcjonowania oraz czujemy większą presję – w końcu w erze social media nie rywalizujemy z ludźmi w najbliższym otoczeniu, a z całym światem. Szkolenia organizowane przez Green Business Centre prowadzą doświadczeni specjaliści, którzy potrafią pokazać i nauczyć praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem. Organizacja takich szkoleń to podwójne korzyści – pracownicy otrzymują ogromną dawkę wiedzy oraz stają się bardziej związani z naszą firmą.