Wyjazdy incentive – czym są i dlaczego warto?

Wyjazdy incentive czy też inaczej turystyka motywacyjna to trend cieszący się coraz większą popularnością wśród nowoczesnych firm z różnych sektorów. Wbrew dość często spotykanemu przekonaniu, że wyjazdy motywacyjne nie polegają tylko i wyłącznie na wysłaniu pracowników wspólnie w określone miejsce. Wyjazdy incentive to zaawansowana forma turystyki mająca spełniać określone funkcje użytkowe.

W praktyce będzie to oznaczać, że wyjazdy incentive każdorazowo muszą odznaczać się perfekcyjną organizacją, która umożliwi pracownikom harmonijne połączenie relaksu, który również stanowi istotny czynnik wyjazdów incentive oraz wzajemną integrację a także efektywną pracę nad wyzwoleniem pokładów motywacji.

Czym są wyjazdy incentive: najważniejsze cechy

Wyjazdy incentive często bywają mylnie definiowane jako jedna z form integracji zespołu pracowników. Naturalnie, integracja pracowników oraz wzmocnienie łączących ich więzi interpersonalnych również stanowią jedną z charakterystyk wyjazdów incentive.

Podstawową i konstytutywną cechą turystyki motywacyjnej pozostaje jednak właśnie motywacja: z zasady wyjazdy incentive stanowią formę ekskluzywnej nagrody dla najlepszych pracowników. Wyjazdy incentive mogą być gratyfikacją za całokształt pracy członka zespołu: jego wysokie kompetencje, regularność, rzetelność, profesjonalne podejście do swoich obowiązków. W praktyce jednak firmy często organizują wyjazdy incentive dla swoich pracowników również w formie nagrody za pracę nad konkretnym projektem.

Charakterystyka wyjazdów incentive

Jak doskonale wiadomo, firmy stosują rozmaite programy motywacji pracowników a także nagradzania ich za sposób wykonywania swoich obowiązków lub też konkretne osiągnięcia. Standardowe formy tego rodzaju gratyfikacji to różnego rodzaju nagrody dla “pracownika miesiąca”, premie finansowe lub też też po prostu pochwała słowna.

W porównaniu z wymienionymi wariantami, wyjazdy incentive prezentują znacząco odmienną charakterystykę. Przede wszystkim, jest to nagroda nie tylko ekskluzywna ale również osobista: pracownik nie otrzymuje w nagrodzie zwykłego przedmiotu, statuetki lub kwoty pieniędzy, lecz przygodę w postaci doskonale zorganizowanego wyjazdu w piękne miejsce. Właśnie ten czynnik decyduje o specyficznym, osobistym akcencie, jaki zawierają w sobie wyjazdy incentive.

Wyjazdy incentive pod pewnym aspektem można więc porównać do kolacji w luksusowym lokalu: nie chodzi tylko o organizację, atmosferę oraz sam fakt pobytu, ale także o treść.  Wyjazd incentive w formie nagrody dla pracownika musi być czymś wyjątkowym, czymś co zaskoczy pracownika i wyzwoli w nim chęć ponownego zdobycia nagrody. Oznacza to również formę niespodzianki: pracownicy nie powinni wiedzieć wcześniej, dokąd się udadzą. Samej informacji na temat miejsca wyjazdu firma udziela na krótko przed podrożą. Gwarantuje to nie tylko tzw. efekt “Wow” dla uczestników podróży, ale również stworzenie specyficznego napięcia, które będzie obowiązywać przez cały następny rok: pracownicy będą nie tylko starali się o zapracowanie sobie na nagrodę, ale również będą zastanawiać się, jaka dokładnie tym razem będzie to nagroda.

Inny wariant wyjazdów incentive

Wyjazdy incentive mogą jednak występować również w nieco innej, znacznie bardziej praktycznej formie. W takim przypadku, wyjazd jest nie tyle formą nagrody(chociaż ten czynnik w oczywisty sposób także jest obecny), ile specyficzną formą np. w zakresie wsparcia sprzedaży. Pracownicy otrzymują możliwość wyjazdu łącznie z dyspozycją realizacji określonego zadania. Oczywiście, cel może zostać sformułowany również w sposób bardziej ogólny: pracownicy mogą otrzymać po prostu życzenia miłego pobytu oraz informacje, iż byłoby wskazane, aby podczas pobytu zespół popracował nad wzajemną komunikacją.

Możliwości w tym zakresie jest naprawdę wiele i właśnie to stanowi jedną z najważniejszych zalet wyjazdów incentive: jest to nie tylko wysoce skuteczna forma motywacji, ale również program niezwykle wręcz pojemny, pozwalający firmie na realizację wielu rozmaitych wariantów. To jednak implikuje kolejną kwestię, a mianowicie konieczność precyzyjnego określenia celu dla wyjazdu incentive.

Jak i po co określić cel wyjazdu?

Pozostając przy wyjazdach incentive w ich postaci bardziej użytkowej: zawsze należy pamiętać, że wyjazdy incentive nie są tym samym, co organizacja zwykłych wyjazdów motywacyjnych. W takim przypadku sama zmiana nazwy nie miałaby żadnego sensu.

Kadra kierownicza powinna postawić przed sobą zagadnienie: czemu ma służyć wyjazd incentive? Jakie cele zespół ma zrealizować podczas wycieczki? Następnie konieczne będzie rzecz jasna odpowiednie sprofilowanie samego wyjazdu, tak aby jego charakter stwarzał odpowiednie warunki dla realizacji wytyczonego celu. Jeśli więc celem jest praca zespołu nad trudnym projektem, destynacją wyjazdu incentive powinno być raczej spokojne miejsce, z pewnością nie głośny i tętniący intensywnym życiem kurort turystyczny. Warto również pamiętać o czynnikach jeszcze bardziej banalnych, takich jak chociażby warunki pogodowe. Np. mniejsze miasta w Andaluzji są nie tylko piękne, ale też spokojne i teoretycznie świetnie sprzyjają wspólnej pracy zespołu. Jednak latem panujące w tym rejonie Hiszpanii temperatury nierzadko sięgają granicy 40 stopni. Czy w takich warunkach pracownicy rzeczywiście będą w stanie naprawdę efektywnie pracować nad materializacją postawionego przed nimi celu, nawet jeśli samo wnętrze hotelu będzie klimatyzowane?

Co zyskuje firma dzięki wyjazdom incentive?

Jak wspominano, wyjazdy incentive mogą występować w dwóch odmiennych formach:

  1. Jako nagroda dla pracowników
  2. Jako nietuzinkowa metoda wsparcia określonego obszaru działań firmy

W pierwszym przypadku korzyścią jest oczywiście wzmocnienie więzi pracownika z firmą oraz wyzwolenie w nim jeszcze większych pokładów motywacji. Sam wyjazd będzie nie tylko wspaniałym wspomnieniem, ale także przedmiotem zdrowej zazdrości ze strony reszty zespołu. W ten sposób firma jest w stanie łączyć ze sobą dwa czynniki o kapitalnym znaczeniu:

  1. Budowanie więzi z pracownikami
  2. Zdrowe intensyfikowanie konkurencji wewnątrz zespołu

W odniesieniu natomiast do wyjazdów incentive w ich formie bardziej “użytkowej” firma uzyskuje przede wszystkim znacznie lepszą efektywność: odpowiednio zaplanowany oraz zorganizowany pobyt kadry w dobrze dobranym miejscu to znacznie korzystniejsze warunki dla pracy np. nad ważnym projektem, niż zwykła realizacja zadania w biurze. Już sam fakt niejako zadedykowania wyjazdu konkretnemu projektowi lub zadaniu wpływa na zespół na poziomie podświadomym, sygnalizując wagę i znaczenie zadania. Ten mechanizm psychologiczny jest od dawna wykorzystywany poza biznesem, chociażby w jednostkach specjalnych wojska, kiedy żołnierze wyjeżdżają razem w celu pracy nad opanowaniem konkretnych umiejętności lub wdrożenia nowej strategii.

Naturalnie, metafory “wojskowej” nie należy traktować w sposób zbyt dosłowny. Wyjazd incentive pod względem swojej formy oraz organizacji nie powinien przypominać obozu szkoleniowego. Celem wyjazdów incentive dla biznesu jest spójne i efektywne połączenie komfortu z elementem mocnej stymulacji wydajności zespołu.